Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở Tin mới

Thực hiện chủ đề năm 2020 là “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS” của Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình xác định ký kết thỏa ước lao động tập thể là nội dung cốt lõi và đây là nhiệm...

Xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC
VĂN BẢN MỚI