Tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê Tin mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lệ Thủy đã triển khai thực hiện tốt đề án “Mỗi xã một sản phẩm” để tạo thương hiệu cho mỗi vùng quê. Thực hiện đề án này, huyện đã...

Xem tiếp
LỊCH LÀM VIỆC
VĂN BẢN MỚI