Bản in     Gởi bài viết  
Ban CHQS Sở Công Thương tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2014 

Thực hiện Kế hoạch Huấn luyện tự vệ năm 2014, Ban CHQS Sở Công Thương phối hợp với Ban CHQS thành phố Đồng Hới đã tổ chức đợt huấn luyện tự vệ tập trung tại thao trường cPPK 37mm ­- thôn Nam Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới từ ngày 15/4 đến 25/4/2014.

Đây là công tác huấn luyện hàng năm đối với lực lượng tự vệ cơ quan Sở Công Thương nhằm nâng cao nhận thức chính trị - pháp luật, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ tự làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, chống gây rối, bạo loạn, lật đổ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố tại địa bàn để tổ chức sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

         Trong 7 ngày huấn luyện các chiến sỹ lực lượng tự vệ đã được huấn luyện các nội dung giáo dục chính trị về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự quốc phòng; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và tình hình kinh tế, chính trị, VHXH, quốc phòng, anh ninh của địa phương và cơ quan tổ chức. Về nội dung huấn luyện quân sự đã triển khai thực hành huấn luyện các nội dung như Tổ, tiểu đội tự vệ làm nhiệm vụ tuần tra canh gác, kỹ thuật bắn súng, bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh, huấn luyện võ thuật, …      

Hình ảnh học lý thuyết kỹ thuật bắn súng

Các chiến sỹ tự vệ tham gia đợt huấn luyện có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, đảm bảo giờ giấc, trang phục, tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật; khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Qua đợt huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; có được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở đơn vị.

 

Kết quả kiểm tra huấn luyện 8/8 đồng chí đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 100%. 

Một số hình ảnh về đợt huấn luyện:

Hình ảnh huấn luyện kỹ thuật bắn súng

 

 

 Tin và Ảnh: Tuấn Khiêm       

 

[Trở về]