Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Danh mục chế chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình 
 

Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND v/v công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

 

Theo đó, có 24 chế độ báo cáo do các Bộ, ngành trung ương quy định và không có chế độ báo cáo định kỳ do UBND tỉnh quy định. Cụ thể:


* Chế độ báo cáo do các Bộ, ngành trung ương quy định bao gồm: 

- LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, tình hình bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước trên địa bàn


Báo cáo cụm công nghiệp


Báo cáo Chỉ số sản xuất công nghiệp


Báo cáo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu


Báo cáo kinh phí khuyến công


Báo cáo kết quả công tác khuyến công


Báo cáo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu


Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh các sản phẩm được hưởng ưu đãi

 

 

- LĨNH VỰC QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Báo cáo Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ


Báo cáo công tác phát triển chợ


Báo cáo công tác phát triển siêu thị, trung tâm thương mại


Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử


Báo cáo thực hiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn


Lập Danh sách và tổng hợp hệ thống phân phối, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và hoạt động mua bán khí của thương nhân kinh doanh mua bán khí


Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá và kinh doanh sản phẩm thuốc lá của thương nhân trên địa bàn tỉnh


- LĨNH VỰC KỸ THUẬT - NĂNG LƯỢNG

Tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Báo cáo thực hiện kế hoạch năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm


Báo cáo thực hiện kế hoạch 05 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm


Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện


Báo cáo tình hình tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn


Báo cáo tình hình cấp và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực


Báo cáo công tác quản lý hóa chất và tổng hợp tình hình hoạt động hóa chất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn


Báo cáo tiêu chí điện nông thôn


Báo cáo vướng mắc, kiến nghị các vấn đề liên quan đến chai LPG trên địa bàn quản lý của Sở Công Thương
 

* Chế độ báo cáo do UBND tỉnh quy định: Không có.

 

TH: Thu Hiền - VPS

[Trở về]