Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

 

Ngày 26/5/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND Quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

 


Ảnh minh hoạ

 

 

Theo đó, về đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề: chăn nuôi bò thịt; chế biến nông, lâm, thủy sản, dược liệu; đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019).

 

Nội dung và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ hệ thống điện trong hàng rào dự án (bao gồm trạm, dây) là 100.000.000 đồng/100KVA. Hỗ trợ đường giao thông trong hàng rào dự án gồm cả hệ thống thoát nước, chống sạt lở 500.000 đồng/1m2 đối với đường bê tông xi măng, bê tông nhựa và 400.000 đồng/1 m2 đường láng nhựa. Hỗ trợ Nhà xưởng với các loại nhà kiên cố hoặc cấp 4 trở lên. Hỗ trợ hệ thống nước sạch, bao gồm bể chứa lắng sục khí, hồ chứa, đường ống và máy bơm. Hỗ trợ Hệ thống xử lý chất thải, gồm bể chứa, đường ống và máy bơm. Đặc biệt hỗ trợ mua sắm máy móc thiết bị, trong đó máy móc sản xuất tại Việt Nam là 55.000.000/1tấn, nhập từ các nước phát triển là 70.000.000/1tấn và nhập từ nước khác là 55.000.000/1tấn.

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giá trị cam kết hỗ cũng như mức trợ cho doanh nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ hồ sơ nghiệm thu của doanh nghiệp tính toán giá trị nghiệm thu công trình, dự án được hỗ trợ đầu tư theo các quy định hiện hành....


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020.

 

TH: Thảo nhi QLCN

 

[Trở về]