Bản in     Gởi bài viết  
Ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các hội nghị, hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình 
 

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND v/v Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các hội nghị, hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình.

 

Các sự kiện được tổ chức bao gồm: Hội nghị kết nối cung cầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh, thành phố trong nước; Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình; Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII, năm 2020.


Đây là dịp để ngành Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, cùng hỗ trợ, hợp tác để phát triển. Đồng thời, cũng là cơ hội để giới thiệu các thành tựu phát triển của ngành Công Thương, đặc biệt là lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao thương, học tập, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường.

 

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VI, năm 2015 tại Quảng Bình

 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị ngành Công Thương, Hội nghị Khuyến công, Hội nghị kết nối cung cầu và Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình. Đồng thời, là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch chung, báo cáo UBND tỉnh.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện công việc về Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình để tham mưu cho Ban Tổ chức giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành thống nhất, tổ chức thành công các Hội nghị và Hội chợ khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình./.

 

TH: Thu Hiền - VPS
 


 

[Trở về]