Hội nghị tổng kết Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp FLOW/EOWE” 

 

Sáng ngày 16/10/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp cùng các đối tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến công và Xúc...

Xem tiếp
Hướng tới hoàn thiện quy định về an toàn điện 
 

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn điện” nhằm lấy ý kiến tham vấn, góp ý từ các chuyên gia, nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan về công...

Xem tiếp
Quảng Bình: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị 
 

Ngày 13/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chương trình hành động số 36-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng...

Xem tiếp
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành, địa phương liên quan... 
  

Ngày 06/10/2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang chủ trì làm việc với các ngành, địa phương liên quan về công tác bồi thường GPMB các dự án điện triển khai...

Xem tiếp
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 

 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi thư tới giới công thương kiến quốc (13/10/1945) và 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020), thay mặt Ban Cán...

Xem tiếp