Bộ Công Thương: Bám sát mục tiêu, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ Tin mới

Trong những tháng đầu năm, dù chịu tác động của dịch bệnh Covid -19 song Bộ Công Thương đã chủ động đưa ra các chương trình, kế hoạch và giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ...

Xem tiếp
Bố Trạch: Thúc đẩy phát triển hệ thống "Điện mặt trời áp mái" 

Mặc dù mới xuất hiện trên địa bàn huyện Bố Trạch hơn 1 năm trở lại đây, nhưng hệ thống “Điện mặt trời áp mái” đang ngày càng nhận được sự quan tâm của các công ty, cơ quan, doanh nghiệp,...

Xem tiếp
Phát triển thương mại điện tử gắn kết chiến lược đa ngành 

Định hướng quan trọng đã được đưa ra trong việc triển khai “Kế hoạch tổng thể Phát triển thương mại điện tử (TMĐT) quốc gia giai đoạn 2021 - 2025”, do Bộ Công Thương đề xuất, được Thủ...

Xem tiếp
Quảng Bình: Công nhận 41 sản phẩm, bộ sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 

 

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

 

Xem tiếp
Đăng ký Chương trình Cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 33/XTTM-CSXT ngày 29/4/2020 của Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về XTTM - Cục XTTM về việc xây dựng đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm...

Xem tiếp