Bản in     Gởi bài viết  
Chi bộ Kỹ thuật – Năng lượng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2022 

 

Sáng ngày 27/03/2020, Chi bộ Kỹ thuật – Năng lượng trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Sở đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. 

 


Đ/c Nguyễn Đình Chiến, Bí thư chi bộ - Phát biểu khai mạc

 


Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Chiến - Bí thư chi bộ, Chánh Thanh tra Sở cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Ban chấp hành chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo các phòng, ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Phát biểu tại Đại hội đ/c Phan Hoài Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Sở đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà chi bộ đạt được, ghi nhận những ưu điểm đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ; đồng thời cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2020 cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.


Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Ban chấp hành chi bộ Kỹ thuật – Năng lượng, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí Nguyễn Đình Chiến – Chánh Thanh tra Sở được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Phòng Kỹ thuật – Năng lượng giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 01 đồng chí giữ chức chi ủy viên.Đ/c Phan Hoài Nam tặng hoa chức mừng Ban chấp hành chi bộ Kỹ thuật – Năng lượng nhiệm kỳ 2020 – 2022

 

Tuấn Thành

[Trở về]