Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý I/2018 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2018, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý I năm 2018 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện & tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2018 và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, KH
Phối hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả chống buôn lậu gian lận Thương mại và hàng giả các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: TM, QLTT
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
3
Tổ chức thăm và làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại nhân dịp đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, KH
Tháng 2
4
Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương Quảng Bình.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Thực hiện: KH, VP
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Tháng 1
5
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án.
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động ổn định trong năm 2018: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, Nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia, Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Nhà máy điện mặt trời mặt trời của Tập đoàn Dohwa, xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu 525, đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, các dự án điện mặt trời và điện gió.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Xúc tiến triển khai các dự án: May xuất khẩu, sản xuất cọc sợi, chế biến gỗ OKAL MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, Điện năng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:

1
Quản lý Công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp trên địa bàn. Nắm bắt tình hình các doanh nghiệp, dự án lớn trên địa bàn.
Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Phân khai nguồn vốn Vốn khuyến công XTTM năm 2018. Hướng dẫn các địa phương, lựa chọn đăng ký vốn khuyến công địa phương năm 2018
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, KC
Tháng 1
c
Triển khai công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu Cấp tỉnh năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN, KC
Tháng  3
d
Tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
e
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF OKAL, may XK, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
2
Quản lý Thương mại
 
 
a
Triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Công Thương và UBND tỉnh về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết…Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM, QLTT
Tháng 1, 2
b
Phối hợp tổ chức Hội chợ Xuân Mậu Tuất năm 2018. Xây dựng trình UBND tỉnh Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý điều hành, bình ổn thị trường Tết Mậu Tuất năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM, KC
Tháng 1,2
c
Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại và Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
d
Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018; triển khai các nội dung thuộc phạm vi QLNN của Sở Công Thương .
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
e
Triển khai các nội dung Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2018
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Tháng 3
f
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, ATTP cho các DN, tổ chức, cá nhân. Theo dõi quản lý các chương trình khuyến mại trên địa bàn. Tham gia ý kiến thẩm định nội dung liên quan về đề xuất thực hiện các dự án thương mại trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
g
Theo dõi các dự án: Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, XD kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th.hiện: Thương mại
Cả quý
3
Quản lý Xuất nhập khẩu
 
 
a
Tham mưu triển khai thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030 và các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Công Thương về đẩy mạnh phát triển xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
b
Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
c
Xây dựng nội dung các đề án phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2018 theo danh mục phê duyệt của Bộ Công Thương. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. 
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 2,3
d
Theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: XNK
Cả quý
e
Cập nhật theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
f
Tham mưu UBND tỉnh Quyết định công bố danh mục các cửa khẩu khác và nơi mở ra cho qua lại biên giới được phép thực hiện hoạt động thương mại biên giới (khi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quản lý Ngoại thương có hiệu lực).
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Trong quý
4
Quản lý Năng lượng
 
 
a
Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình cung cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt trong quý và dịp Tết Mậu Tuất 2018. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện qua trọng và ưu tiên năm 2018.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
b
Theo dõi triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV). Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển điện mặt trời, Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án: ĐZ 500kV, ĐZ  220kV mạch 2 Đồng Hới-Đông Hà; ĐZ và các TBA 110kV: Bố Trạch, Bố Trạch 2, Tuyên Hóa, Tây Bắc Quán Hàu, Cam Liên, Bảo Ninh.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
d
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Tíếp tục triển khai, thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
e
Theo dõi, báo cáo các dự án về điện: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhiệt điện Quảng Trạch II; điện năng lượng mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Công ty Tân Hoàn Cầu và Công ty Cổ phần Điện gió B&T, điện rác thải và Biogas
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
f
Phối hợp với ngành điện; các địa phương và thanh tra Sở kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện và vi phạm hoạt động điện lực. Kiểm tra việc thực hiện giá bán điện theo quy định mới.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
5
Quản lý KTATMT
 
 
a
Hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Quảng Bình; tổ chức, triển khai thực kế hoạch sau khi được phê duyệt
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Tháng 1
b
Đôn đốc, kiểm tra công tác bảo quản, vận chuyển và quản lý sử dụng VLNCN, khí LPG trước, trong và sau tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thẩm tra thiết kế khai thác mỏ và thiết kế kho VLNCN; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
c
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện cho các đơn vị. Theo dõi tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
d
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định. Tham gia thẩm tra và góp ý các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
e
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
P/hợp: VP, các phòng
Cả quý
6
Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp
 
 
a
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 của ngành Công Thương.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: KH, VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 1
b
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác quý và Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 Sở Công Thương.
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
c
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Báo cáo phục vụ họp giao ban và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi và cập nhật nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
CĐ: GĐ Sở, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp:Các phòng,
đơn vị
Cả quý
d
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2018 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định.
CĐ: GĐ Sở
Th/hiện: KH
Cả quý
e
Tham mưu về chỉ đạo giúp xã Quảng Văn, TX Ba Đồn về xây dựng nông thôn mới, thực hiện báo cáo theo quy định.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KH, Tổ NTM
Tháng 2,3
f
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban biên tập
Cả quý
7
Thanh tra
 
 
a
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: T.tra
Cả quý
b
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
c
Lập kế hoạch, xây dựng đề cương để tiến hành thanh tra trong quý II
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Trong quý
8
Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tuyên tuyền chuyên mục “Công Thương Quảng Bình” năm 2018 và triển khai thực hiện chuyên mục quý I.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp:Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Tổ chức “Hội chợ Xuân Quảng Bình năm 2018”.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC, TM
Tháng 1
c
Tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ TTKC&XTTM năm 2018; Hội nghị CBVC năm 2018 và rà soát sửa đổi các quy chế, quy định của đơn vị.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Tháng 1
d
Xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội nghị phổ biến cơ chế chính sách mới và Hội thảo tập huấn các kiến thức chuyên ngành cho các cán bộ quản lý và cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo : Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Trong quý
e
Triển khai các chương trình thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT năm 2018 và hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
f
Phối hợp phân khai nguồn vốn Vốn khuyến công XTTM năm 2018. Tổ chức thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2018. Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 1 năm 2018.
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: KC, CN, TM
Cả quý
9
Quản lý thị trường
PT chung: GĐ Sở
 
a
Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Chi cục QLTT năm 2018. 
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Tháng 1
b
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
c
Triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Chi cục đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt. Kế hoạch số 787/KH-QLTT của Chi cục về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Kế hoạch số 849/KH-QLTT về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh trên các lĩnh vực: Rượu, thuốc lá điếu nhập lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
d
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá; nắm diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa trong đó tập trung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết để kịp thời tham mưu UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
f
Kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (Tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương). Chủ trì, phối hợp các ngành triển khai công tác kiểm tra liên ngành về lĩnh vực giá, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội
Cả quý
g
Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  theo tinh thần của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Quảng Bình. Theo dõi, Chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường sự cố môi trường biển của ngành Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
III
Công tác Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Tổ chức Hội nghị CBCC Sở Công Thương năm 2018; phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2018.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP, CĐ Sở
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 1,2
2
Xây dựng Nghị quyết về ANQP năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác ANQP năm 2017. Thực hiện hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập CBCC năm 2017.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 1, 2
3
Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho CBCC đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an toàn, tiết kiệm và lành mạnh.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Tháng  2
4
Triển khai công tác cải cách hành chính và xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo quy định. Triển khai phầm mền dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC Sở Công Thương. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
5
Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và duyệt quyết toán năm 2017 theo quy định.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả quý
6
Phối hợp tiếp tục thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở Công Thương; thực hiện phần mềm chấm điểm, đánh giá CBCC.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
7
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; công tác văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành,công tác hành chính quản trị. Xây dựng quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả quý
IV
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Tháng 1
2
Chỉ đạo CĐCS tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2018 và  phát động thi đua, tổ chức đối thoại định kỳ đối với chủ doanh nghiệp; Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại các CĐCS và CĐN năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
3
Thăm hỏi, tặng quà và làm việc với các CĐCS nắm tình hình đời sống của CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên Mậu Tuất 2018. Tổ chức chương trình trao quà “Tết sum vầy”  năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 1,2
4
Tham gia chương trình “Tết sum vầy” do LĐLĐ tỉnh tổ chức. Dự hội nghị triển khai hoạt động Công đoàn năm 2018 do LĐLĐ tỉnh và Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Tháng 1,2
5
Quyết toán 2017 và giao dự toán tài chính Công đoàn năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
P/hợp: CĐ cơ sở
Tháng 3

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý I/2018 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) thông qua đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt để triển khai thực hiện.

[Trở về]