Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác quý I năm 2017 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2017, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý I/2017 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2017, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: CN
Phối hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
CĐ: Đ/c Thường,
 Đ/c Chất, đ/c Đạt
Th/hiện: TM, QLTT
Phối hợp: các phòng
Cả quý
3
Tổ chức thăm và làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017.
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, KH
Tháng 2
4
Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Công Thương Quảng Bình.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Thực hiện: KH, VP
Phối hợp: các phòng
Tháng 1
5
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2017: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, nhà máy nghiền xi măng Văn Hoá, xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu 525, đường dây và trạm biến áp theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, điện năng lượng mặt trời.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

 

 
b
Xúc tiến triển khai các dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch II, may xuất khẩu, sản xuất cọc sợi, chế biến gỗ MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, Điện năng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Công tác quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp trên địa bàn. Nắm bắt tình hình các doanh nghiệp, dự án lớn trên địa bàn.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Phân khai nguồn vốn Vốn khuyến công XTTM năm 2017.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, KC
Tháng 1, 2
c
Xây dựng Kế hoạch điều tra, khảo sát các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
Tháng 2
d
Hướng dẫn các địa phương lựa chọn xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2017
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, KC
Tháng 2, 3
e
Tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
Cả quý
f
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Ba Đồn, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF, sản xuất cọc sợi, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
Cả quý
2
Công tác quản lý Thương mại
 
 
a
Triển khai thực hiện tốt các văn bản của Bộ Công Thương và của UBND tỉnh về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Đinh dậu năm 2017, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết…Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM, QLTT
Tháng 1, 2
b
Phối hợp tổ chức Hội chợ Xuân Đinh Dậu năm 2017. Xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý điều hành, bình ổn thị trường Tết Đinh Dậu năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM, KC
Tháng 1
c
Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 3
d
Triển khai các nội dung Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2017
Chỉ đạo:Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 3
e
Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại và Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Kiểm tra Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của các đơn vị, doanh nghiệp.
CĐ: Đ/c Thường, đ/c Chất
Th/hiện: TM
Cả quý
f
 
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th.hiện: TM
Cả quý
g
Theo dõi các dự án: Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, XD kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th.hiện: Thương mại
Cả quý
3
Công tác quản lý xuất nhập khẩu
 
 
a
Tham mưu triển khai thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020.
CĐ: Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Cả quý
b
Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới. Thẩm định hồ sơ, tham mưu về việc cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ Cà Ròong.
CĐ: Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Cả quý
c
Triển khai các Chương trình về Thương mại điện tử quốc gia và địa phương năm 2017
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: XNK, KC, KH
Tháng 2, 3
d
Rà soát và tham mưu UBND tỉnh công bố danh sách thương nhân hoạt động Thương mại biên giới năm 2017. Cập nhật theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
Chỉ đạo:Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Cả quý
4
Công tác quản lý Năng lượng
 
 
a
Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình cung cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt trong quý và dịp Tết Đinh Dậu 2017; lập và trình UBND phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên và khách hàng sử dụng điện trọng điểm năm 2017. Triển khai các nội dung giờ trái đất năm 2017.
Chỉ đạo : Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
b
Phối hợp với Viện Năng lượng, trình Bộ Công Thương phê duỵệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV).
Chỉ đạo : Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
e
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình (Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Quảng Trạch – Vũng Áng; Đường dây 220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; Đường dây và các TBA 110kV: Đồng Hới; Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Tuyên Hóa).
Chỉ đạo : Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
f
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Phối hợp với Điện lực Quảng Bình thực hiện giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Tíếp tục triển khai, thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020.
Chỉ đạo : Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
g
Theo dõi các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, xúc tiến dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, các dự án đầu tư Đường dây và Trạm biến theo quy hoạch, dự án điện Sinh khối, điện Năng lượng mặt trời, điện gió.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
5
Công tác quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
b
Đôn đốc, kiểm tra công tác bảo quản, vận chuyển và quản lý sử dụng VLNCN, khí LPG trước trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thẩm tra thiết kế khai thác mỏ và thiết kế kho VLNCN; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
c
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện cho các đơn vị. Theo dõi tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
d
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
e
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Phối hợp: VP, các phòng
Cả quý
6
Công tác tổng hợp, kế hoạch
 
 
a
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017 của ngành Công Thương.
CĐ: Đ/c Thường, đ/c Khoái
Th/hiện: KH, VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 1
b
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác quý và Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 Sở Công Thương
CĐ: Đ/c Thường, Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý

c
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2017 ngành Công Thương; báo cáo hàng tháng, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Báo cáo phục vụ họp giao ban và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi và cập nhật nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hàng tuần.
CĐ: Đ/c Khoái
 Th/hiện: KH
P/hợp:Các phòng,
đơn vị
Cả quý
d
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2017 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định.
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
Cả quý
e
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban biên tập
Cả quý
7
Công tác Thanh tra
 
 
a
Thanh tra việc thực hiện các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc quản lý của ngành Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
b
Tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến Binh Sở Công Thương.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: T.tra, Hội CCB
Tháng 2
c
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
7
Công tác Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Bình xây dựng Kế hoạch tuyên tuyền chuyên mục “Công Thương Quảng Bình” năm 2017 và triển khai thực hiện chuyên mục Quý I.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp:Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Tổ chức “Hội chợ Xuân Quảng Bình năm 2017”.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC, TM
Tháng 1
c
Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khuyến công
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
Tháng 1
d
Tổ chức các Hội nghị phổ biến cơ chế chính sách mới và Hội thảo tập huấn các kiến thức chuyên ngành cho các cán bộ quản lý và cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
Tháng 1, 2
e
Triển khai các chương trình thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT năm 2017 và hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
f
Phối hợp phân khai nguồn vốn Vốn khuyến công XTTM năm 2017. Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 1 năm 2017. Tổ chức thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2017
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: KC, CN, TM
Cả quý
g
Triển khai kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: CN, KC
Cả quý
8
Công tác Quản lý thị trường
PT chung: Đ/c Thường
 
a
Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Chi cục QLTT năm 2017 
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Tháng 1
b
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 theo quy định. Triển khai Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2017 được Giám đốc Sở phê duyệt, các kế hoạch của Chi cục trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
c
Triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Đậu 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
d
Kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định trong đó tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Triển khai công tác kiểm tra về giá, ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Đậu 2017. Tham mưu nắm diễn biến thị trường giá cả  trong đó tập trung các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Đậu 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
III
Công tác Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Tổ chức Hội nghị CBCC Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Sở năm 2017; phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2017.
CĐ: Đ/c Thường, đ/c Lâm
Th/hiện: VP, CĐ
P/hợp: Các đơn vị
Tháng 1, 2
2
Xây dựng kế hoạch, tổ chức cho CBCC đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu an toàn, tiết kiệm và lành mạnh. Thăm và tặng quà các đồng chí Nguyên Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở đã nghỉ hưu và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: VP
Phối hợp: Các đơn vị
Tháng 1, 2
3
Triển khai công tác cải cách hành chính và xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Triển khai phầm mền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các TTHC.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
4
Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và duyệt quyết toán năm 2016 theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
5
Tiếp tục áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào quy trình quản lý của Sở Công Thương; thực hiện phần mềm chấm điểm, đánh giá CBCC
Chỉ đạo: Đ/c Thường,
 Đ/c Khoái
Th/hiện: các phòng, đơn vị
Cả quý
6
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; công tác văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành,công tác hành chính quản trị. Thực hiện các nội dung Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động trong các đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
2
Tổng kết hoạt động CĐ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tổ chức chương trình “CĐN Công Thương Quảng Bình đồng hành cùng học sinh vùng biển”; tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 1
3
Thăm hỏi, tặng quà và làm việc với các CĐCS nắm tình hình đời sống của CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên Đinh Dậu 2017
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 1
4
Quyết toán 2016 và giao dự toán tài chính Công đoàn năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
P/hợp: CĐ cơ sở
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý I/2017 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) thông qua đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt để triển khai thực hiện. Cuối tháng tổ chức họp đánh giá kết quả báo cáo cho Lãnh đạo Sở (qua Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp)./.

[Trở về]