Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý II/2018 
Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2018, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý II/2018 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2018, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, XNK
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
T/hiện: CN, TM, XNK, KH
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2018: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, Nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia, Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu 525, đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Xúc tiến triển khai các dự án: May xuất khẩu, chế biến gỗ OKAL MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, XNK, Năng lượng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Nắm bắt tình hình các doanh nghiệp, dự án lớn trên địa bàn.
CĐ: GĐ Sở, đ/cKhoái
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND).
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 5
c
Tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
d
Tiếp tục Hướng dẫn các địa phương thực hiện Bình chọn sản phẩm công nghiệp NTTB cấp tỉnh năm 2018, hoàn thành hồ sơ bình chọn Cấp huyện. Triển khai công tác bình chọn Cấp tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
e
Tiếp nhận hồ sơ các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công địa phương và đào tạo nghề năm 2018. Kiểm tra, thẩm định xét hỗ trợ vốn khuyến công đợt I năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: CN
Tháng 6
f
Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo Hội nghị miền Trung - Tây Nguyên lĩnh vực công nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 5
g
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF OKAL, may XK, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
2
Quản lý Thương mại
 
 
a
Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt (Quy hoạch thương mại và Quy hoạch xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020)
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
b
Đôn đốc Doanh nghiệp thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch thương mại năm 2018. Báo cáo tình hình hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo Hội nghị miền Trung - Tây Nguyên.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
c
Phối hợp tổ chức Hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới năm 2018.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: TM
Tháng 4
d
Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng, chống thiên tai, lụt bão trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Tháng 6
e
Triển khai các nội dung Kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
f
Tổ chức các lớp tập huấn thuộc lĩnh vực thương mại theo kế hoạch được phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Tháng 5+6
g
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
h
Theo dõi và tổng hợp báo các dự án: Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th.hiện: Thương mại
Cả quý
3
Quản lý xuất nhập khẩu
 
 
a
Theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
b
Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 29/KH-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 và chỉ đạo của Bộ Công Thương về đẩy mạnh phát triển xuất nhập khẩu. Tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực theo Chỉ thị số 38/CT-TTg.
Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Nam Th/hiện: XNK
Cả quý
c
Hoàn thành các đề án thương mại điện tử quốc gia năm 2018; tổ chức, triển khai thực hiện các đề án. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Tháng 4+5
d
Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý Ngoại thương và các văn bản hướng dẫn; Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
e
Tham mưu UBND tỉnh Quyết định công bố danh mục các cửa khẩu khác và nơi mở ra cho phép thực hiện hoạt động thương mại biên giới. Theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
4
Quản lý Năng lượng
 
 
a
Theo dõi triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025. Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển điện mặt trời, Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: ĐZ 500kV, ĐZ 220kV mạch 2 Đồng Hới-Đông Hà; ĐZ và các TBA 110kV: Bố Trạch, Bố Trạch 2, Tuyên Hóa, Tây Bắc Quán Hàu, Cam Liên, Bảo Ninh.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
b
Phối hợp các đơn vị điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt mùa khô năm 2018. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
c
Tham mưu và báo cáo các dự án điện: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2; điện sinh khối và điện mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Công ty Tân Hoàn Cầu, Công ty CP Điện gió B&T và Công ty UPC. Dự án thu hồi nhiệt các Nhà máy xi măng.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
d
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Tíếp tục triển khai, thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
e
Kiểm tra, giám sát Thủy điện Hố Hô về việc thực hiện các qui định của nhà nước về đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ đập thủy điện và vùng hạ du đập.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
5
Quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các đơn vị; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp. Báo cáo tình tình hình sử dụng VLNCN 6 tháng đầu năm 2018.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
b
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
c
Chuẩn bị nội dung tài liệu, báo cáo và làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoạt động cấp mỏ và khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Tháng 4,5
 
d
Tham gia đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng thẩm tra và góp ý kiến các Dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
e
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT, VP, các ĐV
Cả quý
6
Kế hoạch, Tài chính, Tổng hợp
 
 
a
Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Công Thương Quảng Bình, Báo cáo Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ V tại Phú Yên.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 6
b
Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2019.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: KH
Tháng 6
c
Xây dựng Lịch công tác tuần, Chương trình công tác quý II năm 2018. Báo cáo tháng, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định, Báo cáo và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý

d
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2018 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định.
CĐ: GĐ Sở
Th/hiện: KH
Cả quý
e
Đầu mối tham mưu Lãnh đạo Sở về chỉ đạo giúp xã Quảng Văn về xây dựng nông thôn mới. Theo dõi, báo cáo các tiêu chí điện nông thôn, hạ tầng thương mại.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KH, Tổ NTM
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
f
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban biên tập
Cả quý
7
Thanh tra
 
 
a
Thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra năm 2017. Báo cáo thanh tra, pháp luật, pháp chế... 6 tháng đầu năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
b
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
7
Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai thực hiện chuyên mục tuyên tuyền “Công Thương Quảng Bình” quý II năm 2018.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/h: KC, Các phòng, đ/vị
Cả quý
b
Triển khai thực hiện các Đề án khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2018; các đề án TKNL và SXSH năm 2018. Tư vấn hỗ trợ khuyến công, đào tạo nghề cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình XTTM trong và ngoài nước.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
Cả quý
c
Xây dựng và đăng ký các đề án KCQG và XTTM quốc gia năm 2019 .Tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phát triển thị trường cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nông sản.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: CN, KC
Tháng 5
d
Quản lý vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Phối hợp triển khai các đề án về TMĐT quốc gia; tiếp tục thực hiện chương trình phát triển TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2018
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp: Các đơn vị
Cả quý
e
Triển khai thực hiện các hoạt động quý II/2018 theo biên bản thỏa thuận với Tổ chức hợp tác phát triển Hà Lan (SNV).
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: KC
Cả quý
8
Quản lý thị trường
PT chung: GĐ Sở
 
a
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04/9/2012 của Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
b
Triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Chi cục đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh trên các lĩnh vực: Rượu, thuốc lá điếu nhập lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…
Chỉ đạo: Đ/c Thắng Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
c
Triển khai thực hiện Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương: Phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
d
Triển khai thực hiện công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm (tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương), Kế hoạch tháng an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
e
Thực hiện chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá, hàng kém chất lượng và các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Chỉ đạo: Đ/c Kiên
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
f
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch số 76/KH-QLTT ngày 6/3/2018. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Trong quý
III
Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Báo cáo định kỳ công tác tổ chức cán bộ và biên chế năm 2018. Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2018. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, nâng lương, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo quy định
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP, TTKC
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính, ISO 9001:2008. Báo cáo công tác CCHC, kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
3
Triển khai các nội dung, phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động chào mừng 67 ngày thành lập ngành Công Thương.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: VP, CĐN
Phối hợp: Các đơn vị
Tháng 5
4
Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ, PCCC. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: các phòng, đơn vị
Trong quý
5
Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức; các loại báo cáo định kỳ.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Theo dõi, giám sát Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động thực hiện tiền lương tối thiểu vùng; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đối thoại nơi làm việc; xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể.
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
2
Triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân năm 2018 và tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II năm 2018. Tổ chức gắn biển 1 công trình hoặc sản phẩm chào mừng Đại hội Liên đoàn LĐ tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 5
3
Vận động CĐCS tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn... Xét duyệt và thẩm định hồ sơ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đối tượng là đoàn viên theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 4, 5
4
Vận động thành lập mới 02 CĐCS. Mở một lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn về kiến thức nghiệp vụ quản lý, quản trị Maketting ... với chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp”. 
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý II năm 2018 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng, hàng quý xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện./.

[Trở về]