Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý II năm 2017 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2017, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý II/2017 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2017, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
T/hiện: CN, TM, XNK, KH
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu 525, đường dây và trạm biến áp 500kV - 220kV - 110kV theo Quy hoạch điện VII, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, điện năng lượng mặt trời.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Xúc tiến triển khai các dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch II, may xuất khẩu Ba Đồn, sản xuất cọc sợi, chế biến gỗ MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, XNK, Năng lượng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Công tác quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Nắm bắt tình hình DN, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư CN trên địa bàn
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Ba Đồn, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF, sản xuất cọc sợi, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
c
Tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
d
Tiếp tục phối hợp với các địa phương lựa chọn xét tặng Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị lựa chọn các dự án đăng ký vốn khuyến công địa phương năm 2017. Rà soát các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN, KC
Cả quý
e
Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2018 và Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 6
f
Điều tra khảo sát các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 6
g
Hoàn thành các nội dung Đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra, khảo sát và xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử Quảng Bình đến năm 2025”.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện:  Tổ đề tài
Cả quý
2
Công tác quản lý Thương mại
 
 
a
Rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, quy hoạch hệ thống CHXD dọc tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: TM
Cả quý
b
Tổng hợp báo cáo kết quả tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: xăng dầu, bia, xi măng…
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 4, 5
c
Báo cáo tình hình hoạt động thương mại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển Thương mại năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 6
d
Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng, chống thiên tai, lụt bão trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 6
e
Triển khai các nội dung về hỗ trợ xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. Triển khai các nội dung và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn của Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM, KC
Cả quý
f
Tổ chức các lớp tập huấn thuộc lĩnh vực thương mại theo kế hoạch được phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Cả quý
g
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th.hiện: TM
Cả quý
h
Theo dõi và tổng hợp báo các dự án: Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th.hiện: Thương mại
Cả quý
3
Công tác quản lý xuất nhập khẩu
 
 
a
Tham mưu triển khai thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020.
CĐ: Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Cả quý
b
Thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp phép DN nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Cà Roòng; hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của TTCP về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: XNK
Cả quý
c
Báo cáo tình hình hoạt động XNK 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Triển khai xây dựng kế hoạch XNK năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Tháng 6
d
Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới VN - Lào và biên giới VN - Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
CĐ: Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Cả quý
e
Triển khai Chương trình phát triển TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2017; các Đề án TMĐT quốc gia năm 2017. Xây dựng Đề án TMĐT quốc gia năm 2018.
CĐ: LĐ Sở
Th/hiện: XNK, KC, KH
Cả quý
f
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Bình đến năm 2025; ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Cập nhật theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp.
Chỉ đạo:Đ/c Chất
Th/hiện: XNK
Cả quý
4
Công tác quản lý Năng lượng
 
 
a
Theo dõi, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Đôn đốc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
b
Phối hợp với các đơn vị điện lực xây cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ tốt sản xuất kinh doanh, đặc biệt mùa khô năm 2017. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
c
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình (Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Quảng Trạch – Vũng Áng; Đường dây 220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; Đường dây và các TBA 110kV: Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Tuyên Hóa, Bảo Ninh, Cam Liên).
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
d
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Phối hợp với Điện lực Quảng Bình thực hiện giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Tíếp tục triển khai, thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
e
Theo dõi và thực hiện báo cáo các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, xúc tiến dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, các dự án đầu tư Đường dây và Trạm biến theo quy hoạch, dự án điện Sinh khối, điện mặt trời, điện gió.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
5
Công tác quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
b
Kiểm tra và hoàn thành báo cáo công tác quản lý sử dụng, bảo quản VLNCN của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.
Báo cáo tình tình hình sử dụng VLNCN 6 tháng đầu năm 2017.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Tháng 4
 
Tháng 6
c
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
d
Triển khai xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố hóa chất tỉnh Quảng Bình, tham gia đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
e
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT, VP các ĐV
Cả quý
f
Theo dõi, kiểm tra, tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp theo Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP SĐ NĐ 108/2008. Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Phối hợp: VP, các phòng
Cả quý
6
Công tác tổng hợp, kế hoạch
 
 
a
Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 ngành Công Thương Quảng Bình, Báo cáo Hội nghị Sở Công Thương các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên lần thứ IV tại Thừa Thiên Huế.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 6
b
Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2018. Xây dựng kế hoạch triển khai Hội nghị Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ và thực hiện các nội dung liên quan.
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 5
c
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác quý II năm 2017. Báo cáo hàng tháng, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Báo cáo phục vụ họp giao ban và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý

d
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2017 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định. Phối hợp theo dõi Cải tạo Trụ sở Sở Công Thương
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
Cả quý
e
Đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo giúp xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch về xây dựng nông thôn mới
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Tổ NTM
Cả quý
f
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban biên tập
Cả quý
7
Công tác Thanh tra
 
 
a
Phối hợp với Thanh tra tỉnh để thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 483/QĐ-UBND  ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
b
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
c
Theo dõi và đôn đốc thực hiện kết luận Thanh tra năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
7
Công tác Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai thực hiện chuyên mục tuyên tuyền “Công Thương Quảng Bình” quý II năm 2017.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp:Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Phối hợp tổ chức “Hội chợ Thương mại – Du lịch  Quảng Bình năm 2017”
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC, TM
Tháng 4
c
Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2017. Tư vấn hỗ trợ khuyến công, đào tạo nghề cho doanh nghiệp và người lao động. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
Cả quý
d
Quản lý vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Phối hợp triển khai các đề án về TMĐT quốc gia; tiếp tục thực hiện chương trình phát triển TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2017
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp: Các đơn vị
Cả quý
e
Triển khai thực hiện chương trình, đề án sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng theo kế hoạch được phê duyệt.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC, CN, TM
Cả quý
f
Xây dựng và đăng ký các đề án Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: CN, KC
Cả quý
g
Chuẩn bị các nội dung tổ chức “Hội nghị kết nối cung cầu năm 2017”
Chỉ đạo : Đ/c Thường
Th/hiện: KC, TM
Tháng 5, 6
8
Công tác Quản lý thị trường
PT chung: Đ/c Thường
 
a
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT của Bộ Công thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Triển khai thực hiện kế hoạch số 80/KH-QLTT ngày 16/3/2017 về phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
b
Tiếp tục triển khai công tác quản lý địa bàn, hoàn thành sổ theo dõi thương nhân kinh doanh theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT. Kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Triển khai thực hiện việc kiểm tra tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực SXKD, chất lượng phân bón vô cơ trong năm 2017; hoàn thành thống kê, tổng hợp danh sách các cơ sở.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
c
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Chi cục và công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hoá nhập lậu trên thị trường theo nhiệm vụ.  Kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
d
Triển khai thực hiện công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm (tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương). Chủ trì, phối hợp các ngành triển khai công tác kiểm tra liên ngành về lĩnh an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
e
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu; Tập trung kiểm tra, xử lý các cửa hàng xăng dầu, điểm bán xăng dầu không đăng ký, không giấy phép hoạt động… Nguồn gốc hàng hoá, chất lượng, số lượng, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
f
Sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Quản lý thị trường. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC năm 2017. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  theo tinh thần của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
III
Công tác Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Hoàn thành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng  Danh mục dịch vụ sự nghiệp công và định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: VP, TTKC
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Tháng 4
2
Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2017. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: VP
Phối hợp: Các đơn vị
Cả quý
3
Hoàn thành Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo công tác KSTTHC 6 tháng đầu năm 2017.  Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
4
Triển khai các nội dung, phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động VN – TT chào mừng 66 năm ngày thành lập ngành Công Thương. Hoàn thành các nội dung và triển khai thực hiện Hội thao khối KT – KT năm 2017.
CĐ: Đ/c Thường,Đ/c Chất
Th/hiện: VP, CĐN
Phối hợp: Các đơn vị
Cả quý
5
Theo dõi, kiểm tra việc thực phần mềm chấm điểm, đánh giá công việc của CBCC Sở. Theo dõi thi công công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
6
Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ, PCCC. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2017.
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: các phòng, đơn vị
Cả quý
7
Thực hiện tốt công tác Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Theo dõi, giám sát việc Công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động thực hiện tiền lương tối thiểu vùng (Nghị định 153/2016/NĐ-CP); xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; đối thoại nơi làm việc (Nghị định 60/2013/NĐ-CP); xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
2
Triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng Công nhân năm 2017 và tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 5
3
Chỉ đạoĐại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và thực hiện các nội dung liên quan theo kế hoạch phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
4
Vận động CNVCLĐ tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện; ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn” năm 2017. Kiểm tra 1 CĐCS về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
5
Làm việc với 05 doanh nghiệp có số lao động đông trên địa bàn vận động thành lập mới CĐCS. Đổi và làm thẻ mới cho đoàn viên Công đoàn. Tuyên truyền trong các cấp Công đoàn về công tác hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý II/2017 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) để triển khai thực hiện./. 

 

 

[Trở về]