Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý II năm 2020 
Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2020, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý II/2020 như sau:
 
TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian h/thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội năm 2020, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư (các nhà máy xi măng, bia, may xuất khẩu, gạch không nung, chế biến gỗ, gỗ ván ép, kính cường lực...).
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, VP
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại khai thác tốt các nguồn hàng trong và ngoài tỉnh, đảm bảo cân đối cung – cầu các mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19 gây ra và trong các dịp lễ, mùa du lịch và mưa bão. Củng cố thị trường nội địa, phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại; gắn sản xuất với lưu thông nhằm tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và doanh nghiệp. Phối hợp với Cục QLTT tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả chống buôn lậu, gian lận Thương mại và hàng giả.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
 
Cả quý
3
Triển khai các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2020) và Đại hội Đảng bộ Sở Công thương nhiệm kỳ 2020-2025.
- Chỉ đạo: LĐ Sở, ĐU Sở
- Thực hiện: VP
- P/ hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 5
4
Công tác xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án
4.1
Tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp trọng điểm: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhiệt điện Quảng Trạch II đảm bảo đúng tiến độ.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
4.2
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án công nghiệp đang triển khai để hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2020: Điện mặt trời Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa Hàn Quốc; điện gió của Tập đoàn B&T, các dự án đường dây và trạm biến áp 500-220-110kV theo Quy hoạch điện. Xúc tiến các dự án lớn đang triển khai: Chế biến gỗ MDF, cơ sở 2 may xuất khẩu S&D... Tiếp tục kêu gọi các dự án phát triển công nghiệp chế biến, gắn với các lợi thế về nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, năng lượng, VLNCN, VSATTP,
môi trường, Thanh tra, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Lĩnh vực Quản lý công nghiệp
1.1
Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các dự án lớn và các dự án đang triển khai trên địa bàn, nhất là trong thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19 để tham mưu Lãnh đạo Sở đề nghị Bộ Công thương và Tỉnh  tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
1.2
Triển khai điều tra thống kê năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp trên địa bàn.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái PGĐ
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.3
Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái PGĐ
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.4
Hướng dẫn, kiểm tra, xét hỗ trợ vốn khuyến công và XTTM cho các dự án sản xuất kinh doanh và đào tạo nghề đợt 1 năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái PGĐ
- Th/hiện: CN
- P/hợp: TTKC
Cả quý
1.5
Hướng dẫn các địa phương thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp huyện 2020,hoàn thành hồ sơ bình chọn cấp huyện. Triển khai công tác bình chọn cấp tỉnh.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái PGĐ
- Th/hiện: CN
- P/hợp: TTKC
Cả quý
1.6
Phối hợp với Cục Công Thương địa phương triển khai kế hoạch bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái PGĐ
- Th/hiện: CN
- P/hợp: TTKC
Cả quý
2
Lĩnh vực Quản lý Thương mại
2.1
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020. Theo dõi và báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
 
Tháng 4 và cả quý
2.2
Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng, chống thiên tai, lụt bão dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.3
Tổ chức triển khai xây dựng Văn bản QPPL về Quản lý đầu tư phát triển chợ trên địa bàn trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.4
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Thẩm định, đề xuất hỗ trợ vốn XTTM địa phương năm 2020.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
- P/hợp: TTKC&XTTM
Cả quý
2.5
Thực hiện công tác hậu kiểm và nắm thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, rượu, thuốc lá và thực phẩm thuộc lĩnh vực thương mại.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.6
Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu năm 2020 Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Bình
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.8
Rà soát, cập nhật và hoàn chỉnh thủ tục hành chính, ISO thuộc lĩnh vực phòng phụ trách. Cập nhật theo dõi, quản lý các chương trình khuyến mãi, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
3
Lĩnh vực Kỹ thuật - Năng lượng
3.1
Theo dõi, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến 2035. Phối hợp các Đơn vị của Bộ CT về lập Quy hoạch Điện VIII trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.2
Phối hợp với ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh; Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang lưới điện; kiểm tra an toàn Hồ đập thủy điện; kiểm tra việc thực hiện giá bán điện theo quy định, giá bán điện cho người thuê nhà để ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.3
Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án: Trung tâm điện lực Quảng Trạch I, II; Đường dây 500KV mạch 3 và sân phân phối 500kv Quảng Trạch. Theo dõi, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn các dự án điện: Đường dây 500kv, 220kv, 110kv; hệ thống cấp điện cho các dự án đầu tư, khu công nghiệp; các dự án điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, thủy điện).
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.4
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.5
Theo dõi, đôn đốc triển khai dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình. Làm việc với các đơn vị liên quan về Xúc tiến đầu tư năng lượng tái tạo.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.6
Kiểm tra và thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động chiết nạp LPG vào chai tại các trạm nạp LPG cho các đơn vị trên địa bàn  theo quy định.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.7
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện cho các đơn vị. Theo dõi tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.8
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thẩm tra thiết kế khai thác mỏ và thiết kế kho VLNCN, tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
3.9
Tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường, Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả quý
4
 Lĩnh vực Thanh tra
4.1
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu, hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
4.2
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
 
 
 
 
5
 Lĩnh vực Khuyến công và XTTM
5.1
Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2020.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
- P/hợp:Các phòng, đơn vị
Cả quý
5.2
Triển khai các đề án KCQG năm 2020. Tư vấn hướng dẫn hồ sơ cho các đơn vị đề nghị hỗ trợ vốn XTTM, KCĐP đợt 1 - 2020
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.3
Tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và nông thôn huyện Bố Trạch, Lệ Thủy năm 2020.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.4
Xây dựng và đăng ký các Đề án thuộc Chương trình cấp Quốc gia về Khuyến công và XTTM năm 2021 với Cục Công thương địa phương và Cục XTTM.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.5
Triển khai các hoạt động quý II theo nội dung Biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2020 với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.6
Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị Khuyến công khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI và Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực MT-TN năm 2020
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.7
Triển khai Kế hoạch hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT tỉnh năm 2020. Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, chương trình Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong CN trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng và sử dụng thiết bị dự phòng của dự án QBSC.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
III
Văn phòng Sở
1
Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng chuyên đề, đột xuất và thực hiện các báo cáo định kỳ, thường xuyên; Phối hợp Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức năm 2020.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
2
Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2021; Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 ngành Công Thương Quảng Bình.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
3
Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
4
Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
5
Tiếp tục triển khai thực hiện chữ ký số và quản lý văn bản trên hệ điều hành. Thực hiện tốt công tác Công nghệ thông tin, nhất là chuẩn bị máy móc, thiết bị, phòng họp để Lãnh đạo Sở họp trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
6
Xây dựng Lịch công tác tuần, Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 và quý II/2019. Báo cáo họp giao ban và kết luận giao ban. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
7
Thực hiện công tác quản lý các dự án, công tác PCCC, ANQP, Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ CCVC, người lao động của Sở và cán bộ ngành công thương
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
IV
Công đoàn ngành Công Thương
1
Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, tiền lương tối thiểu vùng theo NĐ 90 từ năm 2020; tiếp tục thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Người lao động Quảng Bình học tập và làm theo lời Bác”.
 
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
2
Chỉ đạo các CĐ trực thuộc triển khai chủ đề hoạt động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS”;thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa XHCNVN, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
3
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình tiến tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015 – 2020; Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020.
 
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
4
Tiếp tục quan tâm lợi ích công nhân lao động, trong đó chú trong đến việc bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động, quan tâm đến công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ; tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ - TDTT nhân kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 và thành lập ngành Công Thương.
 
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
5
Tập trung chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS mới.Tổ chức kế hoạch kiểm tra hoạt động của CĐCS theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
6
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6ª của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”. Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cán bộ ở tất cả công đoàn các cấp
 
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý II/2020 của Sở. Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng, hàng quý xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

 

Văn phòng Sở

[Trở về]