Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý III/2016 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2016, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý III/2016 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện & tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp
CĐ:Đ/c Thường, đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Phối hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2016: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình và May xuất khẩu tại Lệ Thủy. Triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, may xuất khẩu Ba Đồn, đường dây và trạm biến áp theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, ĐN
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

b
Xúc tiến triển khai các dự án: đầu tư XD  Nhiệt điện Quảng Trạch II, may XK, chế biến thủy sản, gỗ MDF, thu hồi nhiệt các NMXM, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu thương mại  525... Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án CN, TM vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, Điện năng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:

1
Công tác quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh lĩnh vực CN.
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, TTKC
Cả quý
b
Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án: Dự án May S&D, May Lệ Thủy, May Ba Đồn, bột đá Châu Hóa, que hàn Kim Tín – Quảng Bình, Nhà máy sản xuất nhôm Asia Vina - Taiwan. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF,  viên nén năng lượng Hàn Quốc.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
Cả quý
c
Hoàn thành Xây dựng Chính sách khuyến khích phát triển Công nghiệp – Thương mại, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Cả quý
d
Hoàn thành Xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2017 lĩnh vực sản xuất Công nghiệp
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
L1: Tháng 7 L2: Tháng 9
e
Kiểm tra, xét hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 1 năm 2016
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN, KC
Trong quý
f
Triển khai Điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp năm 2016
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Cả quý
g
Triển khai Đề tài khoa học cấp tỉnh “Điều tra, khảo sát và xây dựng chiến lược phát triển thương mại điện tử Quảng Bình đến năm 2025”.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: Tổ Đề tài
Cả quý
2
Công tác quản lý Thương mại
 
 
a
Triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2016
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Cả quý
c
Hoàn thành Xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2017 lĩnh vực sản xuất Thương mại
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
L1: Tháng 7 L2: Tháng 9
d
Tập huấn kỹ năng bán hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 8
e
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Theo dõi kế hoạch về tổ chức Hội chợ, Triển lãm, các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th.hiện: TM
Cả quý
f
Theo dõi và báo cáo tiến độ các dự án: Trung tâm thương mại Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, Dự án xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th.hiện: Thương mại
Cả quý
3
Công tác tổng hợp, kế hoạch
 
 
a
XD Kế hoạch ngành Công Thương năm 2017, Kế hoạch đối ngoại. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và rà soát các chỉ tiêu KH ngành Công Thương  năm 2017. 
CĐ: Đ/c Thường,
Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng
Tháng 7
Tháng 9
b
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Xây dựng Lịch công tác tuần, Chương trình công tác quý Sở Công Thương. Tiếp tục triển khai các Đề án về Thương mại điện tử quốc gia năm 2016. Thực hiện Thông báo Kết luận các cuộc họp giao ban của Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Thường,
Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
Phối hợp: các phòng
Cả quý
c
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương. Đánh giá tình hình thực hiện chế độ thông tin báo cáo Khối Văn phòng Sở và tin bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
Phối hợp: các phòng
Cả quý
4
Công tác quản lý Điện Năng
 
 
a
Triển khai thực hiện hợp đồng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV).
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: Điện năng
Cả quý
b
Phối hợp với Điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện an toàn và ổn định trong quý, đặc biệt mùa khô năm 2016.
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: Điện năng
Cả quý
c
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và tiến độ thực hiện các dự án trong QH điện lực tỉnh QB (Đường dây và TBA 220kV Ba Đồn, Đường dây 220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; nâng cấp trạm biến áp 110kV Đồng Hới; 110kV Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Minh Hóa).
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: Điện năng
Cả quý
d
Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương và EVN về Trung tâm điện lực Quảng Trạch I và II.
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: Điện năng
Trong quý
e
Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình thực hiện giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Triển khai dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình. Phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện và vi phạm hoạt động điện lực.
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: Điện năng, T.Tra
Cả quý
f
Kiểm tra, giám sát thủy điện Hố Hô về việc thực hiện các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ đập thủy điện và vùng hạ du đập.
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: Điện năng
Cả quý
g
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt.
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: Điện năng
Cả quý
h
Phân công theo dõi các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, xúc tiến dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, thu hồi nhiệt để sản xuất điện tại các nhà máy xi măng, các dự án đầu tư Đường dây và Trạm biến áp 220kV, 110kV trên địa bàn.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: Điện năng
Cả quý
5
Công tác quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG. Kiểm tra hoạt động một số đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
b
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất có điều kiện. Thực hiện xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th.hiện: KTAT
Tháng 7
c
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
d
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Phối hợp: VP, các phòng
Cả quý
e
Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
6
Công tác Thanh tra
 
 
a
Thanh tra việc thực hiện các quy định các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Ph/hợp: KTAT, QLTM
Cả quý
b
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
7
Công tác quản lý Xuất nhập khẩu
 
 
a
Tíếp nhận bàn giao nhiệm vụ các lĩnh vực: Hội nhập kinh tế quốc tế, Thương mại biên giới, thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh đa cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động XNK. Triển khai các nhiệm vụ được giao và phân công nhiệm vụ cho CBCC.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Tháng 7
b
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020. Tổ chức làm việc với một số doanh nghiệp XNK trên địa bàn
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Cả quý
c
Theo dõi, tổng hợp báo cáo việc mua bán hàng hóa tại cửa khẩu Cha Lo và Cà Ròong
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Tháng 7
d
Hoàn thành Xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2017 lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
L1: Tháng 7 L2: Tháng 9
e
Phối hợp Xây dựng Đề án về Thương mại điện tử quốc gia năm 2017. Cập nhật theo dõi hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Cả quý
8
Công tác Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên tuyền về chuyên mục “Công Thương Quảng Bình” Quý III năm 2016 theo kế hoạch phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
b
Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
c
Triển khai tập huấn về sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp và đánh giá nhanh cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Trong quý
d
Tổ chức điều tra, khảo sát các doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ vốn khuyến công giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC, CN
Cả quý
e
Xét hỗ trợ vốn khuyến công đợt 1. Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 2 năm 2016
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC, CN
Cả quý
f
Triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng thuộc chương trình sự nghiệp khoa học cấp tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
Cả quý
g
Tổ chức Hội chợ Thương mại Quảng Bình năm 2016
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Tháng 7
h
Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020”.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
i
Triển khai hỗ trợ thực hiện 01 điểm bán hàng Việt tại thành phố Đồng Hới
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
k
Tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ xúc tiến thương mại
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
Cả quý
l
Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển TMĐT năm 2016; hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Tổ chức lớp tập huấn về ứng dụng TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ xây dựng và nâng cấp website bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
Cả quý
9
Công tác Quản lý thị trường
PT chung: Đ/c Thường
 
a
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT. Triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ số 97/KH-QLTT ngày 09/3/2016 của Chi cục về kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
b
Kiểm tra thực hiện quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
 
c
Triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2016 và công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu trên thị trường. Triển khai Kế hoạch kiểm tra hàng giả và xâm phạm quyền sử hữu trí tuệ, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, kinh doanh xăng dầu.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
d
Kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định trong đó tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
e
Triển khai thực hiện các Kế hoạch số 115/KH-QLTT ngày 17/3/2016 về kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp; Kế hoạch số 90/KH-QLTT ngày 02/3/2016 về kiểm tra hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
f
Triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ số 97/KH-QLTT ngày 09/3/2016 của Chi cục.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
III
Công tác Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Tổ chức tham gia các hoạt động hội thao khối KT-KT năm 2016
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP, CĐN
P/hợp: Các đơn vị
Cả quý
2
Xây dựng Kế hoạch tinh giảm biên chế giai đoạn 2016 – 2020; kế hoạch bổ sung quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: VP
Phối hợp: Các đơn vị
Cả quý
3
Kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Công Thương theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình. Trình UBND tỉnh Đề án tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý thị trường . Xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến công và XTTM.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
4
Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016. Rà soát và cập nhật các TTHC theo quy định. Triển khai Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng và triển khai Đề án “Cơ chế một cửa” tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo : Đ/c Thường
TH: VP
Phối hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
5
Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
6
Triển khai thực hiện đảm bảo an ninh quốc phòng, PCCC tại cơ quan. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016
Chỉ đạo : Đ/c Thường
TH: VP
Ph/hợp: đơn vị
Cả quý
7
Thực hiện tốt công tác Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 7 khóa II (mở rộng), sơ kết hoạch động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Tháng 7
2
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn VN và 80 năm thành lập Công đoàn Quảng Bình.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 7
3
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam của các CĐCS năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Cả quý
4
Triển khai công tác khảo sát, vận động thành lập Công đoàn cơ sở mới.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý
 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý III/2016 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) thông qua đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt để triển khai thực hiện. Cuối tháng tổ chức họp đánh giá kết quả báo cáo cho Lãnh đạo Sở (qua Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp)./.

[Trở về]