Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý III/2018 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2018, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý III/2018 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2018, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
T/hiện: CN, TM, XNK, KH
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa sản xuất ổn định: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí, Khu 525, đường dây và trạm biến áp 500kV - 220kV - 110kV theo Quy hoạch điện VII, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Dohwa Hàn Quốc Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Cty Tân Hoàn Cầu và Cty CP Điện gió B&T.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Xúc tiến triển khai các dự án: May xuất khẩu, chế biến gỗ OKAL MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, XNK, Năng lượng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung sau:
1
Quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Nắm bắt tình hình DN, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư CN trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Ba Đồn, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
c
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận kiến thức, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
d
Hướng dẫn các địa phương, lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công đợt 2 năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
e
Hoàn thành Điều tra thông kê quốc gia năng lượng sản xuất của các sản phẩm CN trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2019.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 7
2
Quản lý Thương mại
 
 
a
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy hoạch thương mại đã được phê duyệt. Tập trung nắm bắt và hệ thống hoá các CHKD xăng dầu trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
b
Xây dựng Kế hoạch phát triển các hoạt động Thương mại năm 2019
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
 Tháng 7
c
Triển khai các nội dung và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Phối hợp: TTKC
Cả quý
d
Tổ chức các lớp tập huấn, Triển khai thực hiện các quy định mới về XTTM, Bán hàng đa cấp, tạm nhập tái xuất, kinh doanh ga khí dầu mỡ hóa lỏng thuộc lĩnh vực thương mại theo kế hoạch được phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
e
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
f
Theo dõi và tổng hợp báo các dự án: Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào; chợ Phong Nha và các chợ đầu mối theo hình thức xã hội hóa.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
g
Tiếp tục tham mưu triển khai Đề án chiến lược xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020; theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
h
Triển khai thực hiện các đề án TMĐT quốc gia năm 2018 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: TM, Tổ TMĐT
Cả quý
4
Quản lý Năng lượng
 
 
a
Theo dõi, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.Đôn đốc đơn vị Tư vấn thực hiện lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời và điện gió của tỉnh giai đoạn đến 2025, có xét đến 2035. Làm việc với các đơn vị liên quan về Xúc tiến đầu tư năng lượng tái tạo.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
b
Phối hợp với các đơn vị điện lực cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ tốt sản xuất kinh doanh, đặc biệt mùa khô năm 2018. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra an toàn Hồ đập thủy điện.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
c
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình (Đường dây 500kV;  220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; Đường dây và các TBA 110kV: Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Tuyên Hóa, Bảo Ninh, Cam Liên).
Góp ý các QH, các DA trên địa bàn; Điện Biogas.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
d
Tham mưu và báo cáo các dự án điện: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2; điện mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Cty Tân Hoàn Cầu và Cty CP Điện gió B&T; Thu hồi nhiệt Nhà máy xi măng.
Chỉ đạo: Đ/c Thường, đ/c Khoái
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
e
Tham mưu triển khai dự án cấp điện nông thôn (đợt 3); Dự án cấp điện nông thôn vốn EU.
Chỉ đạo: Đ/c Thường, đ/c Khoái
Th/hiện: NL, KH
Cả quý
f
Cấp giấy phép HĐ ĐL theo qui định,  Kiểm tra việc thực hiện giá bán điện theo qui định.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
5
Quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Huấn luyện KTAT cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
b
Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
c
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
d
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương. Xây dựng quy chế phối hợp quản lý VLNCN trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT, VP các ĐV
Cả quý
6
Tổng hợp, kế hoạch
 
 
a
Báo cáo HN Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ tại Hà Tĩnh. Hướng dẫn và thực hiện xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2019.
CĐ : Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 7
b
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác quý III năm 2018. Báo cáo họp giao ban, báo cáo tháng, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý

c
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2018 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định.
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
Cả quý
d
Đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo giúp xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tổng hợp các báo cáo về NTM của Sở Công Thương
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KH, Tổ NTM
Cả quý
e
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật lên Trang Thông tin điện tử.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban BT
Cả quý
7
Thanh tra
 
 
a
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.Theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
b
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chiết nạp gas, khí dầu mỏ hoá lỏng, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác mỏ đá và hoạt động điện lực theo kế hoạch đã phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
P/hợp: TM, KT,NL
Cả quý
7
Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai thực hiện chuyên mục tuyên truyền “Công Thương Quảng Bình” quý III năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
b
Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2018. Tư vấn hỗ trợ khuyến công, đào tạo nghề cho doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện các chương trình Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
Chỉ đạo : Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả quý
c
Quản lý vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Phối hợp triển khai các đề án về TMĐT quốc gia và thực hiện chương trình phát triển TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả quý
d
Tiếp tục triển khai tư vấn cho các cơ sở đăng ký vốn KCĐP đợt 2/2018. Xây dựng kế hoạch đoàn khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm về lĩnh vực CN-TM, KC – XTTM.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả quý
e
Xây dựng Đề án vị trí việc làm trình Sở Công Thương phê duyệt. Xây dựng kế hoạch khuyến công và xúc tiến Thương mại năm 2019.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Tháng 7
8
Quản lý thị trường
PT chung: Đ/c Thường
 
a
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04/9/2012 của Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Tiếp tục thực hiện hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần của Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
b
Triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Chi cục đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt; thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh trên các lĩnh vực: Rượu, thuốc lá điếu nhập lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng…
Chỉ đạo: Đ/c Thắng Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
c
Triển khai thực hiện Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương: Phê duyệt Kế hoạch đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo xuất xứ tại các địa bàn trọng điểm đến hết năm 2020.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
d
Triển khai thực hiện công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm (tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương), Kế hoạch tháng an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
e
Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch số 76/KH-QLTT ngày 6/3/2018 của Chi cục Quản lý thị trường.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
f
Thực hiện chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá, hàng kém chất lượng và các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Chỉ đạo: Đ/c Kiên
Th/hiện: Các phòng,
Đội QLTT
Cả quý
III
Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Phối hợp với Sở Nội vụ sơ tuyển tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2018. Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất công tác tổ chức cán bộ và biên chế năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Phối hợp: Các đơn vị
Cả quý
2
Báo cáo công tác CCHC Quý III năm 2018. Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008,
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
3
Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018, xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANQP, dân quân tự vệ, PCCC.
 
 
4
Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Theo dõi, giám sát việc CĐCS tham gia với người sử dụng lao động thực hiện tiền lương tối thiểu vùng; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại nơi làm việc và thỏa ước lao động tập thể theo các quy định nhà nước.
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Cả quý
2
Hướng dẫn và phát động phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; triển khai Nghị quyết 10b và NQ 10c của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Cả quý
4
Triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS.Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức ở các CĐCS
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Cả quý
5
UBKT CĐN tiến hành kiểm tra CĐCS về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
UBKT CĐN
Cả quý
6
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6ª của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”…
Chỉ đạo: Đ/c Hùng
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III năm 2018 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng, hàng quý xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện./.

 

[Trở về]