Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý III năm 2017 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2017, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý III/2017 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2017, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
T/hiện: CN, TM, XNK, KH
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa sản xuất ổn định: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu 525, đường dây và trạm biến áp 500kV - 220kV - 110kV theo Quy hoạch điện VII, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Doha Hàn Quốc.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Xúc tiến triển khai các dự án: Nhiệt điện Quảng Trạch II, may xuất khẩu Ba Đồn, sản xuất cọc sợi, chế biến gỗ MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, XNK, Năng lượng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung sau:
1
Công tác quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Nắm bắt tình hình DN, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư CN trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Ba Đồn, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF, sản xuất cọc sợi, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
c
Hoàn thành các nội dung Đề tài khoa học “Điều tra, khảo sát và xây dựng chiến lược Phát triển TMĐT Quảng Bình đến năm 2025.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Tổ TMĐT
Cả quý
d
Hướng dẫn các địa phương và tổng hợp xét tặng Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ năm 2017. Rà soát các Làng nghề, Làng nghề truyền thống đã được công nhận
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
e
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận kiến thức, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
f
Xét hỗ trợ vốn Khuyến công đợt 1/2017; hướng dẫn các địa phương, lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công đợt 2 năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 7
g
Hoàn thành điều tra, khảo sát các cơ sở CN – TTCN trên địa bàn tỉnh
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
h
Xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: TM
L1: Tháng 7
L2: Tháng 9
2
Công tác quản lý Thương mại
 
 
a
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt (Quy hoạch thương mại, xăng dầu). Tập trung nắm bắt và hệ thống hoá các CHKD xăng dầu trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
b
Xây dựng Kế hoạch phát triển các hoạt động Thương mại năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
L1: Tháng 7
L2: Tháng 9
c
Tiếp tục triển khai các nội dung về hỗ trợ xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. Triển khai các nội dung và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Phối hợp: TTKC
Cả quý
d
Tổ chức các lớp tập huấn thuộc lĩnh vực thương mại theo kế hoạch được phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
e
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
f
Theo dõi và tổng hợp báo các dự án: Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào; chợ Phong Nha.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
3
Công tác quản lý xuất nhập khẩu
 
 
a
Tiếp tục tham mưu triển khai Đề án chiến lược xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020; theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
b
Tổng hợp báo cáo, xử lý số lượng gỗ tồn đọng tại Lào các doanh nghiệp xuất nhập gỗ trên địa bàn tỉnh.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
c
Xây dựng kế hoạch Hội nghị tập huấn về công tác phát triển TMBG năm 2017, trình Bộ Công Thương phê duyệt và tổ chức thực hiện
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Tháng 7-8
d
Triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hóa tại các cửa khẩu khu vực biên giới VN - Lào và biên giới VN - Campuchia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
e
Triển khai Chương trình phát triển TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2017 và các Đề án TMĐT quốc gia năm 2017.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK, Tổ TMĐT
Cả quý
f
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của tỉnh Quảng Bình đến năm 2025. Cập nhật theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
g
Hoàn chỉnh Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Tháng 7-8
h
Làm việc với các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả quý
4
Công tác quản lý Năng lượng
 
 
a
Theo dõi, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Đôn đốc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
b
Phối hợp với các đơn vị điện lực cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ tốt sản xuất kinh doanh, đặc biệt mùa khô năm 2017. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra an toàn Hồ đập thủy điện.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
c
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình (Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Quảng Trạch – Vũng Áng; Đường dây 220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; Đường dây và các TBA 110kV: Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Tuyên Hóa, Bảo Ninh, Cam Liên).
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
d
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Tiếp tục triển khai, thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2020, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công.
Chỉ đạo: Đ/c Thường, đ/c Khoái
Th/hiện: NL, Tổ DA
Cả quý
e
Theo dõi và thực hiện báo cáo các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, xúc tiến dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, các dự án đầu tư Đường dây và Trạm biến theo quy hoạch, dự án điện Sinh khối, điện mặt trời, điện gió.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả quý
5
Công tác quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Huấn luyện KTAT cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
b
Triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ môi trường ngành Công Thương. Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
c
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
d
Hoàn thành dự thảo kế hoạch ứng phó với sự cố hóa chất tỉnh Quảng Bình
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
e
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT, VP các ĐV
Cả quý
f
Theo dõi, kiểm tra, tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp theo Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP SĐ NĐ 108/2008.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
6
Công tác tổng hợp, kế hoạch
 
 
a
Hoàn thành báo cáo và các nội dung Hội nghị Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ 2017.
CĐ : Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 7
b
Hướng dẫn và thực hiện xây dựng kế hoạch ngành Công Thương năm 2018, Kế hoạch kinh tế đối ngoại năm 2018.
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
L1: Tháng 7
L2: Tháng 9
c
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác quý III năm 2017. Báo cáo hàng tháng, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Báo cáo phục vụ họp giao ban và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý

d
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2017 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định. Phối hợp theo dõi Cải tạo Trụ sở Sở Công Thương
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: KH
Cả quý
e
Đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo giúp xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tổng hợp các báo cáo về NTM của Sở Công Thương
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KH, Tổ NTM
Cả quý
f
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật lên Trang Thông tin điện tử.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban BT
Cả quý
7
Công tác Thanh tra
 
 
a
Phối hợp với Thanh tra tỉnh để thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 483/QĐ-UBND  ngày 21/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
b
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn trong công tác chiết nạp gas, khí dầu mỏ hoá lỏng.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
P/hợp: TM, KT
Cả quý
c
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định. Theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
7
Công tác Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai thực hiện chuyên mục tuyên truyền “Công Thương Quảng Bình” quý III năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
b
Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa Quảng Bình 2017. Vận động mời gọi doanh nghiệp và tổ chức Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại khu vực Bắc Trung Bộ Quảng Bình 2017
Chỉ đạo : Đ/c Nam
Th/hiện: KC, TM
Tháng7, 8
c
Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án khuyến công, xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2017. Tư vấn hỗ trợ khuyến công, đào tạo nghề cho doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện các chương trình Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
Chỉ đạo : Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả quý
d
Quản lý vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Phối hợp triển khai các đề án về TMĐT quốc gia và thực hiện chương trình phát triển TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2017
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả quý
e
Hoàn thành công tác hỗ trợ vốn KCĐP đợt 1 năm 2017. Tư vấn cho các cơ sở đăng ký vốn KCĐP đợt 2/2017.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Tháng 7
f
Tổ chức Hội nghị tập huấn “Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu” thuộc đề án XTTM Quốc gia 2017. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ điểm bán hàng Việt (nguồn vốn KC địa phương).
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả quý
8
Công tác Quản lý thị trường
PT chung: Đ/c Thường
 
a
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT của Bộ Công thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng QLTT và sơ kết công tác QLTT 6 tháng đầu năm 2017 .
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Trong quý
b
Tiếp tục triển khai công tác quản lý địa bàn, hoàn thành sổ theo dõi thương nhân kinh doanh theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT. Kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
c
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2017 của Chi cục và công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hoá nhập lậu trên thị trường. Triển khai chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục QLTT, UBND tỉnh trên các lĩnh vực: thuốc lá nhập lậu, xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng…
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
d
Triển khai thực hiện công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm; kiểm tra tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực SXKD, chất lượng phân bón vô cơ trong năm 2017. Chủ trì, phối hợp các ngành triển khai công tác kiểm tra liên ngành về lĩnh an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu và lễ 2/9.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
e
 
Triển khai công tác kiểm tra nội bộ trong Chi cục
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
III
Công tác Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2017. Thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và công tác tổ chức cán bộ
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Phối hợp: Các đơn vị
Cả quý
2
Hoàn thành Báo cáo công tác CCHC Quý III năm 2017.  Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
3
Phối hợp tổ chức HN ngành Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ 2017
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Tháng 8
4
Theo dõi, kiểm tra việc thực phần mềm chấm điểm, đánh giá công việc của CBCC Sở. Theo dõi thi công công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
5
Triển khai Đại hội các Chi bộ, CĐCS Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Chỉ đạo: LĐ Sở, Đ/Ủy, CĐN
Th/hiện: Chi bộ, CĐCS
Trong quý
6
Tổng hợp báo cáo của Đoàn kiểm tra về công tác CCHC, Đoàn giám sát BTV TƯ về công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: các phòng, ĐV
Trong quý
7
Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Theo dõi, giám sát việc CĐCS tham gia với người sử dụng lao động thực hiện tiền lương tối thiểu vùng; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đối thoại nơi làm việc và thỏa ước lao động tập thể theo các quy định nhà nước. Tiếp tục vận động thành lập mới 2 CĐCS ngoài doanh nghiệp nhà nước.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Cả quý
2
Hướng dẫn và phát động phong trào thi đua “Gương mẫu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; triển khai Nghị quyết 10b và NQ 10c của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Tháng 7
3
Chỉ đạo thực hiện các nội dung Đại hội CĐCS trực thuộc, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Cả quý
4
Tổ chức Hội nghị gặp mặt và ra mắt 16 CĐCS chuyển về trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình từ 1/7/2017.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN,CĐCS
Tháng 7
5
UBKT CĐN tiến hành kiểm tra CĐCS về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
UBKT CĐN
Tháng 7
6
Tổ chức khánh thành và trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh Bắc Trung Bộ
CĐN,CĐCS,khách mời ĐD các SCT cáctỉnh.
Tháng 8

 

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý III/2017 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) để triển khai thực hiện./. 

 

 
[Trở về]