Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý III năm 2019 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2019, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý III/2019 sau:

 

 
TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2019 và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, VP
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong các dịp lễ, mùa du lịch của tỉnh và mùa mưa bão năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
 
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
3.1
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp lớn: NM Nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc, Tập đoàn Sơn Hải; Công ty Trường Xuân; điện gió của Công ty CP Điện gió B&T, Công ty Tân Hoàn Cầu, Công ty Hà Đô; các dự án đường dây và trạm biến áp 500-220-110kV theo Quy hoạch điện...
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
3.2
Xúc tiến triển khai các dự án: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, dệt may, chế biến gỗ OKAL, MDF, chế biến thủy sản...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, năng lượng, VLNCN, VSATTP, Môi trường, Thanh tra, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Lĩnh vực Quản lý công nghiệp
 
 
1.1
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Theo dõi, nắm bắt tình hình DN, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư CN trên địa bàn.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
1.2
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Ba Đồn, Quảng Trạch, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: Chế biến gỗ OKAL, MDF, chế biến hải sản.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.3
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận kiến thức, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP cho các Doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.4
Hướng dẫn, lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 2 năm 2019
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.5
Xây dựng Quyết định phân cấp QLNN về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.6
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
2
Lĩnh vực Quản lý Thương mại
 
 
2.1
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy hoạch thương mại, Quy hoạch Thương mại Biên giới Việt – Lào.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.2
Triển khai thực hiện Chiến lược xuất khẩu phân phối, kinh doanh hàng hóa Việt Nam sang Lào thời kỳ 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập KTQT theo hướng hiệu lực, hiệu qủa hơn.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.3
Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập KTQT, cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.4
Triển khai thực hiện Đề án thuộc chương trình phát triển TMĐT Quốc gia năm 2019 đã được phê duyệt và đăng ký Đề án thuộc Chương trình phát triển Thương mại điện tử Quốc gia năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM, Tổ CT
Cả quý
2.5
Triển khai dự án Mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM
Cả quý
2.6
Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thành thủ tục hành chính, ISO của phòng
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM, Tổ CT
Cả quý
2.7
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM
Cả quý
3
Lĩnh vực Kỹ thuật - Năng lượng
 
 
3.1
Theo dõi, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Quy hoạch phát triển điện mặt trời và điện gió giai đoạn đến 2025. Làm việc với các đơn vị liên quan về Xúc tiến đầu tư năng lượng tái tạo.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.2
Phối hợp với ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh; Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang lưới điện. Kiểm tra an toàn Hồ đập thủy điện; kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.3
Phối hợp, tháo gỡ khó khăn và theo dõi tiến độ các DA nguồn điện của tỉnh trong QH: ĐZ 500kV; ĐZ 220kV Đồng Hới-Đông Hà mạch 2, ĐZ và TBA 110kV Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Bảo Ninh, Cam Liên, ĐZ 110kV từ TBA 220kV Đồng Hới đến TBA 110kV Đồng Hới.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.4
Tham mưu và báo cáo các dự án điện: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, 2; điện mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; Công ty Trường Xuân; điện gió của Cty Tân Hoàn Cầu; Cty CP Điện gió B&T; điện gió Cty Hà Đô.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.5
Phối hợp thực hiện Dự án do Sở làm chủ đầu tư; đôn đốc, triển khai công trình cấp điện nông thôn; bàn giao tài sản các xã cấp điện nông thôn cho ngành điện quản lý.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.6
Huấn luyện KTAT cho các đơn vị chiết nạp, LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.7
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, khí LPG. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các doanh nghiệp.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.8
Báo cáo tình hình sử dụng VLNCN 6 tháng đầu năm 2019
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Tháng 7
3.9
Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.10
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL, VP các ĐV
Cả quý
4
Lĩnh vực Thanh tra
 
 
4.1
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
4.2
Thanh tra các quy định của pháp luật về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và hoạt động điện lực theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
5
Lĩnh vực Khuyến công và XTTM
 
 
5.1
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
- P/hợp:Các phòng, đơn vị
Cả quý
5.2
Triển khai thực hiện các Chương trình, đề án Khuyến công, XTTM, TMĐT 2019; Đăng ký Kế hoạch KCQG năm 2020.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.3
Triển khai thực hiện các đề án TKNL và SXSH năm 2019; Tiếp nhận và quản lý hệ thống thiết bị dự phòng của dự án QBSC.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.4
Xây dựng KH và tổ chức các Đoàn công tác tham gia các hoạt động do ngành Công Thương tổ chức.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.5
Tư vấn hướng dẫn hồ sơ cho các DN đăng ký hỗ trợ vốn XTTM đợt II/2019; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM trong và ngoài nước. Thanh quyết toán các Đề án đã thực hiện thuộc Chương trình XTTM Quốc gia 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.6
Triển khai các hoạt động quý III theo Biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2019 (SNV)
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.7
Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; Hoàn thành và triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Tháng 7,8
5.8
Quản lý và vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình; tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
III
Lĩnh vực Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Phối hợp với Sở Nội vụ về công tác thi tuyển công chức năm 2019
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tham gia các hoạt động hội thao khối KT – KT năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Tháng 7
3
Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
4
Phối hợp triển khai các nội dung chuẩn bị Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2019, Hội nghị Bắc Trung Bộ năm 2019. Xây dựng Kế hoạch ngành Công Thương Quảng Bình năm 2020.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
5
Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch. Phối hợp triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
6
Xây dựng Lịch công tác tuần, Chương trình công tác trọng tâm và quý III/2019. Báo cáo họp giao ban và kết luận giao ban. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
7
Thực hiện công tác quản lý các dự án, công tác Thi đua khen thưởng, PCCC, Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
IV
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS.Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức ở các CĐCS
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Cả quý
2
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6ª của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”…
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý III/2019 của Sở. Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) để triển khai thực hiện.

 

Văn phòng

[Trở về]