Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý IV/2018 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2018, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý IV/2018 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2018, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
T/hiện: CN, TM, KH
Cả quý
3
Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa bão và dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Phối hợp với Cục QLTT tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.
CĐ: Đ/c Thường,
 Đ/c Nam,
Th/hiện: TM
Phối hợp: các phòng
Cả quý
4
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa sản xuất ổn định: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I&II, đường dây và trạm biến áp 500kV - 220kV - 110kV theo Quy hoạch điện VII, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Dohwa Hàn Quốc, Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Công ty Tân Hoàn Cầu và Công ty CP Điện gió B&T.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Xúc tiến triển khai các dự án: May xuất khẩu, chế biến gỗ OKAL MDF, chế biến thủy sản, điện gió, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, Năng lượng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung sau:
1
Quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Theo dõi, nắm bắt tình hình DN, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư CN trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Ba Đồn, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: Chế biến gỗ OKAL MDF, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
c
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận kiến thức, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
d
Hướng dẫn các địa phương lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công địa phương đợt 2 năm 2018, kiểm tra và xét hỗ trợ.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Cả quý
e
Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp năm 2018 và rà soát Kế hoạch năm 2019.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
Tháng 11
2
Quản lý Thương mại
 
 
a
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy hoạch thương mại đã được phê duyệt. Tập trung nắm bắt và hệ thống hoá các CHKD xăng dầu trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
b
Tiếp tục triển khai các nội dung Kế hoạch Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn năm 2018 và thực hiện báo cáo kết quả theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
c
Đánh giá tình hình hoạt động thương mại năm 2018 và rà soát Kế hoạch năm 2019.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Tháng 11
d
Theo dõi và tổng hợp báo cáo các dự án: Siêu thị Co.opmart Quảng Bình, Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, chợ Phong Nha và các chợ đầu mối theo hình thức xã hội hóa.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
e
Theo dõi hoạt động XNK, thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động về thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác có hiệu quả các Hiệp định TM tự do đã có hiệu lực...
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
f
Tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án TMĐT Quốc gia năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
g
Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh thủ tục hành chính, ISO của phòng.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
h
Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa bão và dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả quý
i
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: TM
Cả quý
4
Quản lý Năng lượng
 
 
a
Theo dõi, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.Làm việc với các đơn vị liên quan về Xúc tiến đầu tư năng lượng tái tạo.
Chỉ đạo: GĐ sở
Th/hiện: NL
Cả quý
b
Hoàn thành Quy hoạch phát triển điện mặt trời và điện gió tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018, trình BCT phê duyệt.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: NL
Tháng 10 - 11
c
Phối hợp với các đơn vị điện lực cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ tốt sản xuất kinh doanh, đặc biệt mùa mưa bão  năm 2018. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kiểm tra an toàn Hồ đập thủy điện.
Chỉ đạo: GĐ sở
Th/hiện: NL
Cả quý
d
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong Quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Bình (Đường dây 500kV; 220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; Đường dây và các TBA 110kV: Đồng Hới, Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Tuyên Hóa, Bảo Ninh, Cam Liên).
Chỉ đạo: GĐ sở
Th/hiện: NL
Cả quý
e
Tham mưu và báo cáo các dự án điện: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch Iⅈ điện mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Công ty Tân Hoàn Cầu và Công ty CP Điện gió B&T; Thu hồi nhiệt Nhà máy xi măng, điện Biogas.
Chỉ đạo: GĐ sở
Th/hiện: NL
Cả quý
f
Đôn đốc nghiệm thu, bàn giao công trình thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014-2020; triển khai các gói thầu đợt 3 của dự án. Tiếp tục thực hiện Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia do EU – tài trợ.
Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: NL, KHTC
Cả quý
g
Đôn đốc HTX dịch vụ điện Quảng Phú bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất liên quan.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: NL
Cả quý
5
Quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Huấn luyện KTAT cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
b
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
c
Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn, Hội đồng khoa học Sở xét công nhận đề tài sáng kiến năm 2018.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả quý
d
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT, VP các ĐV
Cả quý
e
Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Tháng 10
6
Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
 
 
a
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và rà soát các chỉ tiêu Kế hoạch ngành Công Thương năm 2019.
Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
Tháng 11
b
Xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 và quý I/2019. Báo cáo họp giao ban và kết luận giao ban. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Tổng hợp, theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý

c
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2018 và các báo cáo định kỳ về vốn đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: KH
Cả quý
d
Đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo giúp xã Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tổng hợp các báo cáo về NTM của Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KH, Tổ NTM
Cả quý
e
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật lên Trang Thông tin điện tử.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban BT
Cả quý
f
Xây dựng và hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu báo cáo lĩnh vực Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt.
Chỉ đạo: LĐ Sở,
Th/hiện: KH
p/hợp: CN, TM, NL
Tháng 11
g
Đánh giá thành tựu và kết quả đạt được ngành Công Thương Quảng Bình sau 30 tái lập tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
p/hợp: CN, TM, NL
Tháng 10
7
Thanh tra
 
 
a
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.Theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
b
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
8
Trung tâm Khuyến công và XTTM
 
 
a
Thực hiện công tác tuyên truyền theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TTKC&XTTM
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
b
Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ các DN đăng ký hỗ trợ vốn KCĐP đợt II/2018; hoàn thành các Đề án mô hình trình diễn kỹ thuật và đào tạo nghề chương trình KCQG, đề án TKNL và SXSH năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
c
Thực hiện công tác quyết toán các chương trình, đề án đã triển khai trong năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
d
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Bình năm 2019
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
e
Quản lý và vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình; tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
f
Triển khai thực hiện các hoạt động theo biên bản thỏa thuận với Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV).
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
III
Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuyển giao Chi cục QLTT về Bộ Công Thương về tổ chức, biên chế và công chức, người lao động.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP, QLTT
Trong quý
2
Hoàn thành Đề án sắp xếp kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương theo tinh thần Nghị quyết TW7.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Tháng
10 - 11
3
Xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC tại đơn vị và liên thông báo cáo UBND tỉnh
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP, các phòng, đ/ vị
Tháng
10 - 11
4
Lấy phiếu đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đối với lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Triển khai, thực hiện công tác kê khai tài sản năm 2018. Đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ năm 2018; kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở năm 2018
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Tháng 12
5
Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất công tác tổ chức cán bộ và biên chế năm 2018. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả quý
6
Hướng dẫn, triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018; Đăng ký công tác thi đua khen thưởng năm 2019
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Tháng 12
7
Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch. Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Thực hiện đánh giá chỉ số CCHC năm 2018.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả quý
8
Thực hiện công tác PCCC, Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS. Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức ở các CĐCS
Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
Th/hiện: CĐN, CĐCS
Cả quý
2
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và khảo sát chất lượng hoạt động của các CĐCS. Đánh giá xếp loại CĐCS và xét khen thưởng thi đua về hoạt động Công đoàn năm 2018.
Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
Th/hiện: CĐN, CĐCS
Cả quý
3
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6a của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”...
Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
Th/hiện: CĐN, CĐCS
Cả quý

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý IV/2018 của Sở. Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) để triển khai thực hiện.

 

 

[Trở về]