Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý IV năm 2016 

Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2016, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý IV/2016 sau:

 
TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện & tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
CĐ:Đ/c Thường, đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Phối hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Tổ chức làm việc với một số cơ sở sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, XNK
Cả quý
3
Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa bão và dịp Tết Đinh Dậu 2017. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.
CĐ: Đ/c Thường,
 Đ/c Chất, đ/c Đạt
Th/hiện: TM, QLTT
Phối hợp: các phòng
Cả quý
4
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án.
 
 
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, Nhà máy nhôm của công ty TNHH New Asia. Triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, đường dây và trạm biến áp theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu thương mại  525.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, ĐN
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

b
Xúc tiến triển khai các dự án: đầu tư XD  Nhiệt điện Quảng Trạch II, điện sinh khối, điện mặt trời, may XK Ba Đồn, chế biến thủy sản, gỗ MDF, thu hồi nhiệt các NMXM,... Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án CN, TM vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý

II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CN, TM, Điện năng, Khoa học công nghệ, VLNCN, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:

1
Công tác quản lý công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; theo dõi báo cáo tình hình SXCN của các DN trên địa bàn.
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, TTKC
Cả quý
b
Theo dõi và báo cáo tiến độ cac dự án: Dự án May S&D, May Lệ Thủy, bột đá Châu Hóa, que hàn Kim Tín – Quảng Bình, Nhà máy sản xuất nhôm Asia Vina - Taiwan. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: MDF, May Ba Đồn, viên nén năng lượng Hàn Quốc.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Cả quý
c
Báo cáo hình sản xuất công nghiệp năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.  Rà soát kế hoạch công nghiệp năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Tháng 11,12
d
Kiểm tra, thẩm định và xét hỗ trợ Vốn khuyến công đợt 2 năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN, TM, TTKC
Cả quý
e
Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và cơ sở sản xuất công nghiệp. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Cả quý
f
Tiếp tục triển khai Đề tài khoa học “Điều tra, khảo sát và xây dựng chiến lược phát triển Thương mại điện tử tỉnh QB đến năm 2025”.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: Tổ đề tài
Cả quý
g
Tập huấn và cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: CN
Cả quý
h
Hoàn thành Hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm CN Thuận Đức.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: CN, KH
Tháng 10
2
Công tác quản lý Thương mại
 
 
a
Khảo sát tình hình dự trữ hàng hóa - nhu yếu phẩm thiết yếu của một số doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn, sẵn sàng đáp ứng phục vụ nhu cầu phòng chống lụt bão 2016.
 
Chỉ đạo:Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 10
b
Rà soát kế hoạch phát triển thương mại nội địa năm 2017. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thương mại năm 2016 và công tác trọng tâm năm 2017.
Chỉ đạo:Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Tháng 11, 12
c
Tham gia ý kiến thẩm định các Đề án xây dựng cửa hàng xăng dầu trong quy hoạch, các đề án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo:Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Cả quý
d
Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bình ổn thị trường giá cả hàng hóa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thương mại nội địa năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Cả quý
e
Tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kê khai, thực hiện báo cáo thiệt hại liên quan đến thương mại, dịch vụ do sự cố môi trường gây ra trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Chất, Đ/c Đạt
Th/hiện: TM
Cả quý
f
Theo dõi các dự án về thương mại: Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, Dự án xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: TM
Cả quý
g
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Cập nhật theo dõi quản lý các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th.hiện: TM
Cả quý
3
Công tác quản lý Xuất nhập khẩu
 
 
a
Rà soát kế hoạch ngành Công Thương năm 2017 lĩnh vực Xuất nhập khẩu. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016 và công tác trọng tâm năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Tháng 11, 12
b
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện kế hoạch xuất nhập khẩu Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2020. Tổ chức làm việc với một số doanh nghiệp XNK trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Cả quý
c
Thẩm định hồ sơ, tham mưu Lãnh đạo Sở cho phép  các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Cà Roòng. Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện đúng các nội dung của Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/10/2015 về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Cả quý
d
Phối hợp triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2016. Xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Tháng 10, 11
e
Tổng hợp báo cáo công tác Hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại biên giới năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Tháng 11, 12
g
Cập nhật theo dõi hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Chỉ đạo: Đ/c Chất
Th/hiện: Phòng XNK
Cả quý
4
Công tác quản lý Năng lượng
 
 
a
Đôn đốc thực hiện hợp đồng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV).
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: QLNL
Tháng 11
b
Phối hợp với Điện lực xây dựng kế hoạch cung cấp điện an toàn và ổn định trong quý, đặc biệt mùa mưa bão năm 2016. Phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện và vi phạm hoạt động điện lực.
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: QLNL, T.Tra
Cả quý
c
Phối hợp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn và tiến độ thực hiện các dự án trong QH điện (Đường dây 220kV Đồng Hới – Đông Hà mạch 2; nâng cấp trạm biến áp 110kV Đồng Hới; 110kV Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Minh Hóa).
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: QLNL
Cả quý
d
Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình thực hiện giao nhận lưới điện hạ áp nông thôn. Triển khai dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình. Đôn đốc Công ty Điện lực Quảng Bình và các HTX Dịch vụ điện trả nợ vốn vay dự án RE2.
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: QLNL, Tổ dự án
Cả quý

 

 
e
Kiểm tra, giám sát thủy điện Hố Hô về việc thực hiện các quy định của nhà nước về đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ đập thủy điện và vùng hạ du đập.
CĐ : Đ/c Thường
Th/hiện: QLNL
Cả quý
f
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các QH được phê duyệt.
CĐ: Đ/c Thường
Th/hiện: QLNL
Cả quý
g
Phân công theo dõi các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, xúc tiến dự án Nhiệt điện Quảng Trạch II, thu hồi nhiệt để sản xuất điện tại các nhà máy xi măng, các dự án đầu tư Đường dây và Trạm biến áp 220kV, 110kV trên địa bàn.
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: QLNL
Cả quý
5
Công tác quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG. Kiểm tra hoạt động một số đơn vị kinh doanh LPG trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
b
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
c
Tham mưu Hội đồng khoa học sáng kiến Sở xét công nhận đề tài, sáng kiến và đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sơ năm 2016.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KT, VP, HĐ sáng kiến
Cả quý
d
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Phối hợp: VP, các phòng
Cả quý
e
Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn hóa chất để triển khai thực hiện.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
g
Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KTAT
Cả quý
6
Công tác tổng hợp, kế hoạch
 
 
a
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và Rà soát các chỉ tiêu Kế hoạch ngành Công Thương năm 2017.
   CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng,đơn vị
Tháng 11, 12
b
Xây dựng chương trình trọng tâm Sở Công Thương năm 2017 Báo cáo UBND tỉnh
Chỉ đạo: LĐ Sở,
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 11
c
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Xây dựng Lịch công tác hàng tuần và Chương trình công tác quý I năm 2017 Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả quý
d
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương. Thực hiện đánh giá thực hiện tin bàn viết và chế độ, thông tin báo cáo các phòng, đơn vị.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban biên tập
Cả quý
e
Tiếp tục triển khai các đề án thuộc Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
TH: Tổ thực hiện
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 10,11
7
Công tác Thanh tra
 
 
a
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Phối hợp: VP Sở
Trong quý
b
Xây dựng Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra năm 2017; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Trong quý
c
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
8
Công tác Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên tuyền về chuyên mục “Công Thương Quảng Bình” Quý IV năm 2016 theo kế hoạch phê duyệt.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
b
Hoàn thành các Đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2016. Hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ Vốn khuyến công địa phương đợt 2 năm 2016.
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC, CN
Cả quý
c
Xây dựng Kế hoạch Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp, Xúc tiến thương mại, Tiết kiệm năng lượng và Phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2017
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC, CN
Cả quý
d
Phối hợp triển khai công tác chuẩn bị và tham gia Hội chợ đặc sản vùng miền năm 2016
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Cả quý
e
Hoàn thành điều tra, khảo sát các doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ vốn khuyến công giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.
CĐ: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC, CN
Cả quý
f
Chuẩn bị các nội dung Tổ chức Hội chợ Xuân Quảng Bình năm 2017
Chỉ đạo : LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp:Các đơn vị
Tháng 12
g
Phối hợp triển khai thực hiện Đề án TMĐT năm 2016; hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Tổ chức lớp tập huấn về ứng dụng TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: Đ/c Hiển
Th/hiện: KC
Cả quý

 

 
9
Công tác Quản lý thị trường
PT chung: Đ/c Thường
 
a
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức QLTT.
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
b
Kiểm tra thực hiện quy định niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, hoạt động kinh doanh xăng dầu
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
c
Triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2016 và công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu trên thị trường. Triển khai thực hiện các Kế hoạch số 115/KH-QLTT ngày 17/3/2016 về kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp; Kế hoạch số 90/KH-QLTT ngày 02/3/2016 về kiểm tra hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
d
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 87/KH-QLTT ngày 25/02/2016 của Chi cục Quản lý thị trường về Kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2016; Kế hoạch số 338/KH-QLTT ngày 18/8/2016 của Chi cục về kiểm tra tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón vô cơ
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
e
Triển khai kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; phân loại đảng viên năm 2016 tại Đảng bộ bộ phận Chi cục Quản lý thị trường
Chỉ đạo: Đ/c Đạt
Th/hiện: Các phòng, Đội QLTT
Cả quý
III
Công tác Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Thực hiện các BC công tác tổ chức cán bộ, BC công tác hành chính, thi đua khen thưởng định kỳ theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
2
Thực hiện kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của Sở Công Thương.
Chỉ đạo : Đ/c Thường
TH: VP
P/hợp: Các đơn vị
Tháng 10
3
Triển khai, thực hiện kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2016. Họp Hội đồng thi đua khen thưởng để phân loại CBCC, xét TĐKT năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP, HĐTĐ
Ph/hợp: các phòng
Tháng 11, 12
4
Triển khai thực hiện Quy chế hoạt động cơ chế một cửa của Sở Công Thương
Chỉ đạo : Đ/c Thường
TH: VP
P/hợp: Các đơn vị
Tháng 10,11
5
Xây dựng kế hoạch biên chế và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
6
Hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cán bộ công chức năm 2016
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Tháng 12
7
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính Sở Công Thương năm 2016. Phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phần mềm chấm điểm, đánh giá CBCC của Sở.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Phối hợp: Các phòng
Cả quý
8
Hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Sở Công Thương quản lý giai đoạn 2016-2020; Quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Chi cục QLTT quản lý, quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Trung tâm Khuyến công & XTTM quản lý.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
9
Triển khai dự án cải tạo Trụ sở làm việc của Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
10
Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và duyệt quyết toán 2016 theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Tháng 12
11
Thực hiện tốt công tác Văn thư lưu trữ, quản lý văn bản điều hành, công các hành chính quản trị, tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Thường
Th/hiện: VP
Cả quý
VI
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Tháng 10
2
Khảo sát đánh giá xếp loại CĐCS năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
P/hợp: CĐ cơ sở
Tháng 10,11
3
Tập hợp xét khen thưởng thi đua về hoạt động công đoàn năm 2016.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN, VP
Tháng 11

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý IV/2016 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) thông qua đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách phê duyệt để triển khai thực hiện.

[Trở về]