Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác Quý IV năm 2019 
Để hoàn thành tốt kế hoạch và chương trình công tác năm 2019, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong quý IV/2019 sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2019 và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, VP
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong mùa mưa bão và dịp Tết Canh Tý năm 2020. Phối hợp với Cục QLTT tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
 
Cả quý
3
Công tác xúc tiến đầu tư các dự án
 
 
3.1
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp lớn: NM Nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc, Tập đoàn Sơn Hải; Công ty Trường Xuân; tổ hợp Điện mặt trời, điện gió của Công ty CP B&T, điện gió Công ty Hà Đô; các dự án thu hồi nhiệt của 02 NM Xi măng, điện rác, điện mặt trời Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt nam và các dự án đang làm thủ tục đầu tư, bổ sung quy hoạch.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
3.2
Xúc tiến triển khai các dự án: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, dệt may, chế biến gỗ OKAL, MDF, chế biến thủy sản...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, năng lượng, VLNCN, VSATTP, Môi trường, Thanh tra, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Lĩnh vực Quản lý công nghiệp
 
 
1.1
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019. Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện các Quy hoạch đã được phê duyệt. Theo dõi, nắm bắt tình hình DN, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư CN trên địa bàn.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
1.2
Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, nắm tiến độ và báo cáo việc thực hiện các dự án: May S&D giai đoạn 2, May Quảng Trạch, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, chế biến gỗ, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: Chế biến gỗ OKAL, MDF, chế biến hải sản.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.3
Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy xác nhận kiến thức, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP cho các Doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.4
Hướng dẫn, lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ kinh phí Chương trình CN – TTCN&XTTM đợt 2 năm 2019
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
1.5
Hoàn thành Quyết định phân cấp QLNN về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Tháng 10
1.6
Hoàn thành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Rà soát Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả quý
2
Lĩnh vực Quản lý Thương mại
 
 
2.1
Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại, Quy hoạch Thương mại Biên giới Việt – Lào.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.2
Triển khai thực hiện Chiến lược xuất khẩu phân phối, kinh doanh hàng hóa Việt Nam sang Lào thời kỳ 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập KTQT theo hướng hiệu lực, hiệu quả hơn.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.3
Triển khai thực hiện và thanh quyết toán 02 Đề án thuộc chương trình phát triển TMĐT Quốc gia năm 2019 đã được phê duyệt và đăng ký Đề án thuộc Chương trình phát triển Thương mại điện tử Quốc gia năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM, Tổ CT
Cả quý
2.4
Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2020.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
Tháng 10
2.5
Xây dựng Kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Tháng 12
2.6
Hoàn thành dự án Mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp và các thủ tục thanh quyết toán 02 mô hình
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM, Tổ DA
Cả quý
2.7
Hoàn thành xây dựng Điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và các thủ tục thanh quyết toán với Bộ Công Thương
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.8
Nắm thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gas, rượu, thuốc lá và các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực thương mại.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.9
Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả quý
2.10
Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thành thủ tục hành chính, ISO của phòng
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM, Tổ CT
Cả quý
2.11
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KD xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, các cơ sở đủ điều kiện KD vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương cho các doanh nghiệp. Theo dõi các hoạt động khuyến mãi, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại các huyện, thị xã theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th.hiện: TM
Cả quý
3
Lĩnh vực Kỹ thuật - Năng lượng
 
 
3.1
Theo dõi, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Quy hoạch phát triển điện mặt trời và điện gió giai đoạn đến 2025.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.2
Phối hợp với ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh; Kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang lưới điện. Kiểm tra an toàn Hồ đập thủy điện; kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.3
Phối hợp, tháo gỡ khó khăn và theo dõi tiến độ các DA nguồn điện của tỉnh trong QH: ĐZ 500kV mạch 3; ĐZ 220kV Đồng Hới-Đông Hà mạch 2, ĐZ và TBA 110kV Bố Trạch, Tây Bắc Quán Hàu, Bảo Ninh, Cam Liên, nâng cao độ tin cậy ĐZ 110kV Đồng Hới; hệ thống cấp điện cho các dự án đầu tư, khu công nghiệp; các dự án điện năng lượng tái tạo.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.4
Tham mưu và báo cáo các dự án điện: NM Nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc, Tập đoàn Sơn Hải; Công ty Trường Xuân; tổ hợp Điện mặt trời, điện gió của Công ty CP B&T, điện gió Công ty Hà Đô; các dự án thu hồi nhiệt của 02 NM Xi măng, điện rác, điện mặt trời Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt nam và các dự án đang làm thủ tục đầu tư, bổ sung quy hoạch.
- Chỉ đạo: GĐ sở
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.6
Huấn luyện KTAT cho các đơn vị chiết nạp, LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.7
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, khí LPG. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN; tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho DN.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.8
Tăng cường quản lý tình hình khai thác khoáng sản; tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư các Dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.9
Tham gia Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản, Hội đồng đánh giá tác động môi trường các dự án khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng trên địa bàn.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Cả quý
3.10
Tham gia Hội đồng khoa học, sáng kiến Sở xét công nhận đề tài sáng kiến năm 2019.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KTNL
Tháng 11,12
4
Lĩnh vực Thanh tra
 
 
4.1
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
4.2
Thanh tra hoạt động điện lực và hoạt động VLNCN
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
4.3
Xây dựng Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả quý
5
Lĩnh vực Khuyến công và XTTM
 
 
5.1
Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
- P/hợp:Các phòng, đơn vị
Cả quý
5.2
Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án KCQG, các chương trình TKNL, SXSH, TMĐT năm 2019 và hoàn thành thanh quyết toán;
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.3
Hỗ trợ tư các đơn vị đăng ký hỗ trợ vốn XTTM đợt II/2019; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM trong và ngoài nước.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.4
Tiếp tục mời gọi, tư vấn và hỗ trợ các DN trong tỉnh tham gia các hoạt động XTTM trong và ngoài nước; Triển khai các hoạt động phối hợp với tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) theo Biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.5
Thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, bảo dưỡng và sử dụng thiết bị dự phòng của dự án QBSC
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
5.6
Quản lý và vận hành Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình; tiếp tục triển khai Kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TTKC&XTTM
Cả quý
III
Lĩnh vực Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Phối hợp Sở Nội vụ tuyển dụng công chức năm 2019 đối với các trường hợp đặc biệt; ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025;
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
2
Xây dựng Quy chế văn thư lưu trữ của Sở. Tham mưu LĐ Sở phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công & XTTM.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
3
Kiểm điểm, lấy phiếu tín nhiệm (phiếu đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu) đối với LĐ Sở; nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đ/ vị
Tháng 12
4
Tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
5
Hướng dẫn, triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019; Đăng ký công tác thi đua khen thưởng năm 2020
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đ/ vị
Tháng 12
6
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và rà soát các chỉ tiêu Kế hoạch ngành Công Thương năm 2020.
- CĐ: Đ/c Thường, Đ/c Nam
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng,đơn vị
Tháng 11,12
7
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình” của Sở Công Thương
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đ/ vị
Tháng 10
8
Quyết toán kinh phí Hành chính sự nghiệp năm 2019
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả quý
9
Báo cáo công tác CCHC và kế hoạch kiểm soát TTHC theo định kỳ. Triển khai kiểm soát TTHC và rà soát, cập nhật các TTHC theo kế hoạch.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
10
Xây dựng Lịch công tác tuần, Chương trình công tác trọng tâm. Báo cáo họp giao ban, Báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Theo dõi nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP, Các phòng
Cả quý
11
Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý các dự án, công tác Thi đua khen thưởng, PCCC; ứng dụng công nghệ thông tin; công các hành chính quản trị; tài chính kế toán, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức; công tác quản lý văn bản điều hành, văn thư lưu trữ,
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả quý
IV
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS.Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức ở các CĐCS
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Cả năm
2
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và khảo sát chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở. Đánh giá xếp loại CĐCS và xét thi đua khen thưởng về hoạt động Công đoàn năm 2019.
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Quý IV
3
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6ª của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”…
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả năm

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong quý IV/2019 của Sở. Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng xây dựng kế hoạch (có sự phân công cụ thể cho từng CBCC) để triển khai thực hiện.

 

VPS

 

[Trở về]