Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 
Để hoàn thành tốt Kế hoạch ngành Công Thương năm 2018, ngoài các công việc thường xuyên các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm 2018 như sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian hoàn thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2018 và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, KH
Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
2
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp lễ, tết và mùa du lịch của tỉnh năm 2018. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả chống buôn lậu, gian lận Thương mại và hàng giả nhất là các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: TM, QLTT
Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
 
Cả năm
3
Công tác xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án
a
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động ổn định trong năm 2018: Giai đoạn 2 Dự án May S&D Quảng Bình, Nhà máy nhôm Công ty TNHH New Asia, Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Nhà máy điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Dohwa, xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, Trung tâm thương mại vui chơi, giải trí Vincom, Khu 525, đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV theo Quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia, các dự án điện mặt trời và điện gió.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
b
Xúc tiến triển khai các dự án: May xuất khẩu, chế biến gỗ OKAL MDF, chế biến thủy sản, điện gió, điện sinh khối, năng lượng mặt trời...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, NL
P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
 
II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, Điện năng, VLNCN, VSATTP, Môi trường, Thanh tra, QLTT, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Quản lý Công nghiệp
 
 
a
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KH ngành 2018. Thường xuyên nắm bắt tình hình các doanh nghiệp, dự án lớn trên địa bàn.
Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện:  CN
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
b
Theo dõi, triển khai Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 và các Chương trình, đề án được UBND tỉnh phê duyệt về lĩnh vực công nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện:  CN, KC
P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
c
Phân khai nguồn vốn khuyến công địa phương năm 2018. Hướng dẫn, kiểm tra, lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công, xét hỗ trợ vốn cho các dự án sản xuất kinh doanh và đào tạo nghề năm 2018.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN, TM, KC
Cả năm
d
Tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: CN
Cả năm
e
Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 về ban hành Quy chế Phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: CN
P/hợp: TTKC &XTTM
Quý I, II
f
Xây dựng Kế hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2019. Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2019.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái Th/hiện: CN
P/hợp: TM & TTKC-XTTM
Quý II, IV
g
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB Cấp tỉnh năm 2018.
Đăng ký và thẩm định các đề án khuyến công Quốc gia năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái Th/hiện: CN
P/hợp: TTKC &XTTM
Quý I,II,III
h
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: chế biến gỗ OKAL MDF, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái Th/hiện: CN
Cả năm
2
Quản lý Thương mại
 
 
a
Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại và Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Tăng cường công tác XTĐT phát triển hạ tầng thương mại.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Nam
Th/hiện: TM
Cả năm
b
Theo dõi, chỉ đạo và nắm bắt tình hình thị trường hàng hoá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh uỷ và Bộ Công Thương theo quy định.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Phối hợp: QLTT
Quý I
c
Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2018. Triển khai các nội dung Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2018.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Quý I
d
Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, phòng chống thiên tai, lụt bão trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Quý II
e
Tổ chức các lớp tập huấn quản lý vệ sinh ATTP; tập huấn quản lý chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn theo kế hoạch phê duyệt.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Quý II, III
f
Triển khai các nội dung Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo phê duyệt.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Quý II, III
g
Xây dựng Kế hoạch phát triển Thương mại tỉnh Quảng Bình năm 2019.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th/hiện: TM
Quý III, IV
h
Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác ATTP; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, hoạt động của các siêu thị, chợ trên địa bàn.
Chỉ đạo:Đ/c Nam
Th.hiện: TM, QLTT
Cả năm
i
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Xây dựng kế hoạch về tổ chức Hội chợ, Triễn lãm, các hoạt động khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thẩm định, xác nhận cấp phép cho các tổ chức, đơn vị triển khai các hội chợ thương mại, điểm bán hàng Việt tại các huyện, thành phố, thị xã.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th.hiện: Thương mại
Cả năm
k
Theo dõi các dự án: Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, Dự án xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th.hiện: Thương mại
Cả năm
3
Quản lý xuất nhập khẩu
 
 
a
Tham mưu triển khai thực hiện Đề án chiến lược xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030.
 Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả năm
b
Làm việc, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả năm
c
Tham mưu triển khai thực hiện các quy hoạch Thương mại biên giới Việt - Lào và Chiến lược xuất khẩu phân phối, kinh doanh hàng hóa Việt Nam - Lào thời kỳ 2015-2020. Phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện pháp luật về thương mại biên giới, ngoại thương...
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Phối hợp: KH, KC
Quý II, III
d
Tham mưu UBND tỉnh về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 810/KH-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực; tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả năm
e
Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Quý II, III
f
Triển khai các Đề án thương mại điện tử quốc gia và địa phương năm 2018. Xây dựng Kế hoạch thương mại điện tử năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. 
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Phối hợp: KH, KC
Cả năm
g
Cập nhật theo dõi, quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: XNK
Cả năm
4
Quản lý Năng lượng
 
 
a
Chỉ đạo các đơn vị điện lực trong tỉnh đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn; phương án cấp điện trong mùa khô và mùa mưa, bão. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện và vi phạm hoạt động điện lực. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện qua trọng và ưu tiên năm 2018.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả năm
b
Thep dõi, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035. Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển điện mặt trời, Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, có xét đến năm 2035. Phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án: ĐZ 500kV, ĐZ  220kV mạch 2 Đồng Hới-Đông Hà; ĐZ và các TBA 110kV: Bố Trạch, Bố Trạch 2, Tuyên Hóa, Tây Bắc Quán Hàu, Cam Liên, Bảo Ninh.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả năm
c
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; kiểm tra dán nhãn năng lượng đối với thiết bị bắt buộc dán nhãn theo quy định.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Quý II, III
d
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Theo dõi, đôn đốc triển khai dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả năm
e
 Kiểm tra, giám sát Thủy điện Hố Hô về việc thực hiện các qui định của nhà nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ đập thủy điện và vùng hạ du đập.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả năm
f
Theo dõi, báo cáo các dự án về điện: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhiệt điện Quảng Trạch II; điện năng lượng mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; điện gió của Công ty Tân Hoàn Cầu và Công ty Cổ phần Điện gió B&T, điện rác thải và Biogas.
Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: Năng lượng
Cả năm
5
Quản lý KTATMT&VLNCN
 
 
a
Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo phê duyệt của UBND tỉnh.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Quý I
b
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thẩm tra thiết kế khai thác mỏ và thiết kế kho VLNCN, tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả năm
c
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện cho các đơn vị. Theo dõi tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả năm
d
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
Chỉ đạo : Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả năm
e
Thẩm định và góp ý kiến các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường, Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Cả năm
f
Theo dõi, tổng hợp và tham mưu xét công nhận sáng kiến cho cán bộ công chức Sở Công Thương
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Quý IV
g
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT
Quý II
h
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Công Thương.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: KT, các phòng
Cả năm
6
Kế hoạch, tài chính, tổng hợp
 
 
a
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018. Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2018 ngành Công Thương Quảng Bình.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: KH, VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Tháng 1
b
Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 ngành Công Thương Quảng Bình, Báo cáo Hội nghị Sở Công Thương các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên lần thứ IV.
CĐ: đ/c Khoái
Th/hiện: KH, các phòng
Quý II, III
c
Hướng dẫn và thực hiện Xây dựng Kế hoạch ngành Công Thương Quảng Bình năm 2019.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
III, IV
d
Theo dõi, triển khai thực hiện vốn đầu tư năm 2018 và xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019. Thực hiện công tác Kế toán dự án theo quy định.
CĐ: GĐ Sở
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
e
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác hàng quý và Chương trình công tác trọng tâm Sở Công Thương.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
f
Tham mưu về chỉ đạo giúp xã Quảng Văn, TX Ba Đồn về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện thẩm định các tiêu chí điện nông thôn, chợ nông thôn trên địa bàn và báo cáo theo quy định.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KH, Tổ NTM
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
g
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, quý, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Báo cáo phục vụ họp giao ban và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi và cập nhật nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
CĐ: GĐ Sở, đ/c  Khoái
Th/hiện: KH
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
h
Theo dõi, quản lý vận hành hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương.
CĐ: Đ/c Khoái
Th/hiện: KH, Ban biên tập
Cả năm
7
 Thanh tra
 
 
a
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu; hoạt động quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý II, III
b
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Công Thương năm 2017.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý IV
d
Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, phòng chống tham nhũng, công tác pháp chế và pháp luật 6 tháng đầu năm và năm 2018. Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng công tác pháp chế và pháp luật năm 2019. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả năm
e
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
Chỉ đạo: Đ/c Khoái
Th/hiện: Thanh tra
Cả năm
8
 Khuyến công và XTTM
 
 
a
Phối hợp với Đài Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền  năm 2018
Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Nam
Th/hiện: KC
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
b
Tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2018, các đề án xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2018; các chương trình, đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Nam
Th/hiện: KC,CN, TM
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
c
Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tư vấn hỗ trợ khuyến công, công tác đào tạo nghề cho người lao động; tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ khuyến công,  XTTM...
Chỉ đạo: đ/c Nam
Th/hiện: KC, CN
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
d
Tổ chức Hội chợ Xuân năm 2018, Hội chợ Triển lãm sản phẩm Công nghiệp nông thôn và làng nghề Quảng Bình năm 2018; Hội chợ Triển lãm Thương mại-Du lịch Quảng Bình năm 2018.
CĐ: GĐ Sở, đ/c Nam
Th/hiện: KC, TM
P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý I, II, III
e
Hỗ trợ xây dựng điểm bán hàng Việt và phát triển thương hiệu cho các DN trong tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Cả năm
f
Tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ TTKC&XTTM năm 2018; Hội nghị CBVC năm 2018 và rà soát sửa đổi các quy chế, quy định của đơn vị.
CĐ: Đ/c Nam
Th/hiện: KC
Quý I
g
Xây dựng và đăng ký các Chương trình, Đề án: Khuyến công, xúc tiến thương mại, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng năm 2019.
Chỉ đạo: LĐ Sở
Th/hiện: KC
P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý III
h
Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Triển khai các đề án về TMĐT Quốc gia và địa phương năm 2018. Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về TMĐT.
Chỉ đạo: đ/c Nam
Th/hiện: KC
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
9
Quản lý thị trường
PT chung: GĐ Sở
 
a
Triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Mậu Tuất năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
TH: Các phòng, Đội QLTT
Quý I
b
Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 04/9/2012 của Bộ Công Thương về thực hiện một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ công chức QLTT. Triển khai công tác kiểm tra nội bộ năm 2018, công tác kiểm tra sát hạch nghiệp vụ KSV thị trường.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng & Đội QLTT
Cả năm
c
Triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, văn bản của cấp trên về công tác Quản lý thị trường; công tác TCCB, tài chính, tài sản, ấn chỉ, hàng hoá tịch thu sung công quỹ; xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho CBCC. Phối hợp với các ngành và địa phương trong hoạt động QLTT, chống buôn lậu và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng & Đội QLTT
Cả năm
d
Triển khai Kế hoạch kiểm tra thường xuyên năm 2018 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, trong đó tập trung một số lĩnh vực, mặt hàng: Xăng dầu, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm…Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 849/KH-QLTT của Chi cục về việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92.
Chỉ đạo: Đ/c Thắng
Th/hiện: Các phòng và Đội QLTT
Cả năm
e
Triển khai Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định trong đó tập trung nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương. Phối hợp với các ngành chức năng về công tác kiểm tra, kiểm soát ATTP.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
Th/hiện: Các phòng và Đội QLTT
Cả năm
f
Tập trung triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đội nắm bắt diễn biến thị trường giá cả.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
TH: Các phòng, Đội QLTT
Phối hợp: TM, các đơn vị
Cả năm
g
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý địa bàn theo Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24/8/2009 của Bộ Công Thương, rà soát nắm bắt các cơ sở sản xuất, kinh doanh mới phát sinh. Triển khai công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ; vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng.
Chỉ đạo: Đ/c Trung
TH/hiện: Các phòng & Đội QLTT
Cả năm
h
Tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ Chi cục QLTT năm 2018; Hội nghị CBVC năm 2018 và rà soát sửa đổi các quy chế, quy định của đơn vị.
CĐ: Đ/c Thắng
Th/hiện: QLTT
Quý I
III
Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Tổ chức Hội nghị CBCC Sở Công Thương năm 2018; phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2018; tổ chức các hoạt động chào mừng 67 năm ngày thành lập ngành Công Thương. Thực hiện kê khai tài sản, minh bạch tài sản và thu nhập CBCC năm 2017.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP, CĐ
P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý I, II
2
Xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018; kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2018; kế hoạch biên chế và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018. Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Lấy phiếu đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đối với lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả năm
3
Triển khai công tác cải cách hành chính và xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Triển khai phầm mền dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý , IIII
4
Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và duyệt quyết toán năm 2017 theo quy định. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2018.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Quý I, III
5
Phối hợp tiếp tục thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở Công Thương; thực hiện phần mềm chấm điểm, đánh giá CBCC.
CĐ: GĐ Sở, Đ/c Khoái
Th/hiện: VP
P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
6
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kiểm điểm, đánh giá, phân loại CBCC, đảng viên năm 2018. Lấy phiếu đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đối với lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở. Đánh giá chỉ số CCHC năm 2018
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP, VPĐU, HĐTĐ
Quý I, IV
7
Xây dựng nghị quyết về ANQP năm 2018, Báo cáo tổng kết công tác ANQP năm 2018. Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANQP, dân quân tự vệ, PCCC năm 2018.Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018. Tổ chức các hoạt động tham gia hội thao khối KT – KT năm 2018.
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Quý I, II, III
8
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định; công tác văn thư lưu trữ, công tác hành chính quản trị, kế toán văn phòng...
Chỉ đạo: GĐ Sở
Th/hiện: VP
Cả năm
IV
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, việc thực hiện tiền lương tối thiểu vùng năm 2018; Quyết toán và giao dự toán tài chính năm 2017 và giao dự toán tài chính Công đoàn năm 2018
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Quý I
2
Tổ chức Đại hội Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại các CĐCS và CĐN năm 2018; tổ chức chương trình trao quà “Tết sum vầy” năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Quý I
3
Triển khai thực hiện các nội dung tháng công nhân năm 2018. Tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ-TDTT nhân kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 và thành lập ngành Công Thương. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Quý II
5
Triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS.Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức ở các CĐCS
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Cả năm
6
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và khảo sát chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở. Đánh giá xếp loại CĐCS và xét khen thưởng thi đua về hoạt động Công đoàn năm 2018.
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Quý IV
7
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6ª của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”…
Chỉ đạo: Đ/c Lâm
Th/hiện: CĐN
Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả năm

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng, hàng quý xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện./.

 

 

[Trở về]