Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 
Để hoàn thành tốt Kế hoạch ngành Công Thương năm 2019, ngoài các công việc thường xuyên, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc sở cần tập trung tổ chức, triển khai thực hiện những nội dung trọng tâm trong năm 2019 như sau:

 

TT
Nội dung công việc
Chỉ đạo, thực hiện và tham gia phối hợp
Thời gian h/thành
I
Chỉ đạo hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại
1
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2019 và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (xi măng, bia, may xuất khẩu, gạch không nung, nhôm Asia...); tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở SXCN lớn, các dự án mới đầu tư đi vào hoạt động sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị và hiệu quả đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, VP
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
2
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo các doanh nghiệp thương mại đầu mối có kế hoạch dự trữ hàng hóa đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân trong dịp lễ, tết và mùa du lịch của tỉnh năm 2019. Phối hợp với Cục QLTT tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả chống buôn lậu, gian lận Thương mại và hàng giả nhất là các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
- Ph/hợp: Các phòng, đơn vị
 
Cả năm
3
Công tác xúc tiến đầu tư và triển khai các dự án
3.1
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn của ngành: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và II, Dự án điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc, Sơn Hải; điện gió của Công ty CP Điện gió B&T, các dự án đường dây và trạm biến áp 500-220-110kV theo Quy hoạch điện.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
3.2
Xúc tiến triển khai các dự án: điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, dệt may, chế biến gỗ OKAL, MDF, thu hồi nhiệt điện ở các nhà máy xi măng, chế biến thủy sản...Tham mưu UBND tỉnh mời gọi đầu tư các dự án công nghiệp, thương mại vào địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KTNL
- P/ hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
 
II
Công tác quản lý nhà nước: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại, năng lượng, VLNCN, VSATTP, Môi trường, Thanh tra, Khuyến công và XTTM, trong đó tập trung những nội dung chính sau:
1
Lĩnh vực Quản lý Công nghiệp
 
 
1.1
Phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KH ngành 2019. Thường xuyên nắm bắt tình hình các doanh nghiệp, dự án lớn trên địa bàn.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
1.2
Theo dõi, triển khai Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh QB đến năm 2020 và các Chương trình, đề án được UBND tỉnh phê duyệt về lĩnh vực công nghiệp.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: Các phòng, đơn vị
Cả năm
1.3
Phân khai nguồn vốn khuyến công địa phương năm 2019. Hướng dẫn, kiểm tra, lựa chọn các dự án đăng ký hỗ trợ vốn khuyến công, XTTM; xét hỗ trợ vốn cho các dự án sản xuất kinh doanh và đào tạo nghề năm 2019.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: CN, TM, KC
Cả năm
1.4
Tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, cấp Giấy xác nhận kiến thức ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả năm
1.5
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch của Sở Công Thương thực hiện Kế hoạch 1606/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: TTKC &XTTM
Quý I
1.6
Xây dựng Kế hoạch phát triển Công nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2020. Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể năm 2020.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: VP & TTKC-XTTM
Quý II, III
1.7
Tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2019. Đăng ký và thẩm định các đề án khuyến công Quốc gia năm 2020.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
- P/hợp: TTKC &XTTM
Quý I,II,III
1.8
Theo dõi, nắm tiến độ và báo cáo các dự án: May S&D giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, Nhà máy xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ, chế biến gỗ Trường Thành, sản xuất gạch không nung. Xúc tiến các dự án về công nghiệp: chế biến gỗ OKAL, MDF, viên nén năng lượng Hàn Quốc, chế biến hải sản.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: CN
Cả năm
2
Lĩnh vực Quản lý Thương mại
 
 
2.1
Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển thương mại, Quy hoạch Thương mại biên giới Việt – Lào và Chiến lược xuất khẩu phân phối, kinh doanh hàng hóa Việt Nam sang Lào thời kỳ 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh Hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả năm
2.2
Theo dõi, chỉ đạo và nắm bắt tình hình thị trường hàng hoá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh uỷ và Bộ Công Thương theo quy định.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
 
Quý I
2.3
Xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2019, Kế hoạch tổ chức ngày Quyền của Người tiêu dùng năm 2019.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Quý I
2.4
Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, phòng chống thiên tai, lụt bão trên địa bàn tỉnh năm 2019.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Quý II
2.5
Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo các nội dung đã đăng ký sau khi được phê duyệt.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Quý II, III
2.6
Xây dựng Kế hoạch phát triển Thương mại tỉnh Quảng Bình năm 2020.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Quý III
2.7
Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác ATTP; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, hoạt động của các siêu thị, chợ trên địa bàn.
- Chỉ đạo:Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả năm
2.8
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm cho các đơn vị, tổ chức cá nhân. Xây dựng kế hoạch, thẩm định, xác nhận cấp phép cho các tổ chức, đơn vị triển khai các hội chợ thương mại, điểm bán hàng Việt tại các huyện, thành phố, thị xã. Thẩm định, đề xuất hỗ trợ vốn XTTM địa phương năm 2019.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
- P/hợp: TTKC-XTTM
Cả năm
2.9
Theo dõi các dự án: Trung tâm thương mại VinCom, Trung tâm thương mại Khu 525, Dự án xây dựng kho ngoại quan và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu sang Lào.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
Cả năm
2.10
Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định, quy chuẩn trang thiết bị đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu thuộc địa bàn khó khăn. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ban 389 TW, UBND tỉnh
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: TM
Cả năm
2.11
Rà soát, cập nhật và hoàn chỉnh thủ tục hành chính, ISO thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả năm
2.12
Cập nhật theo dõi, quản lý các chương trình khuyến mãi, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: TM
Cả năm
3
Lĩnh vực Kỹ thuật - Năng lượng
 
 
3.1
Chỉ đạo các đơn vị điện lực trong tỉnh đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn; phương án cấp điện trong mùa khô và mùa mưa, bão. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn hành lang lưới điện và vi phạm hoạt động điện lực. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên năm 2019.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.2
Theo dõi triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035; Quy hoạch phát triển điện gió và mặt trời tỉnh giai đoạn đến năm 2025. Phối hợp, tháo gở khó khăn và đẩy nhanh tiến độ các DA nguồn điện của tỉnh trong QH: ĐZ 500kV, ĐZ 220kV mạch 2 Đồng Hới-Đông Hà; ĐZ và các TBA 110kV: Bố Trạch, Bố Trạch 2, Tây Bắc Quán Hàu, Cam Liên, Bảo Ninh, ĐZ 110kV từ TBA 220kV Đồng Hới đến TBA 110kV Đồng Hới.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.3
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn; kiểm tra dán nhãn năng lượng đối với thiết bị bắt buộc dán nhãn theo quy định.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.4
Thực hiện thẩm định dự án, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình điện, cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định. Kiểm tra việc thực hiện giá bán điện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc triển khai dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Quảng Bình.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.5
 Kiểm tra, giám sát Thủy điện Hố Hô về việc thực hiện các qui định của nhà nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối tại hồ đập thủy điện và vùng hạ du đập.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.6
Theo dõi, báo cáo, xử lý các vướng mắc tại Trung tâm điện lực Quảng Trạch; điện sinh khối và điện mặt trời của Dohwa, Tập đoàn Sơn Hải; Công ty Trường Xuân; điện gió của Cty Tân Hoàn Cầu; Cty CP Điện gió B&T; điện gió Cty Hà Đô; Thu hồi nhiệt Nhà máy xi măng.
- Chỉ đạo : GĐ Sở
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.7
Triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo phê duyệt của UBND tỉnh.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Quý I
3.8
Tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác mỏ, quản lý sử dụng VLNCN; thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thẩm tra thiết kế khai thác mỏ và thiết kế kho VLNCN, tổ chức các lớp huấn luyện và cấp chứng chỉ về kỹ thuật an toàn VLNCN cho các đơn vị, doanh nghiệp.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.9
Thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất có điều kiện cho các đơn vị. Theo dõi tình hình sử dụng và kinh doanh hóa chất có điều kiện trong ngành công nghiệp.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.10
Huấn luyện KTAT và bảo quản cho các đơn vị chiết nạp, kinh doanh LPG trên địa bàn. Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chiết nạp LPG vào chai cho các đơn vị theo quy định.
- Chỉ đạo : Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.11
Thẩm định và góp ý kiến các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn. Tham gia Hội đồng đánh giá tác động môi trường, Hội đồng đánh giá kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn. Triển khai phối hợp thực hiện nhiệm vụ môi trường ngành Công Thương
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
Cả năm
3.12
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xét công nhận sáng kiến cho cán bộ công chức Sở và thực hiện Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: KT-NL
- Phối hợp:  các phòng
Cả năm
4
 Lĩnh vực Thanh tra
 
 
4.1
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu; hoạt động quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý II, III
4.2
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, việc thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ vốn khuyến công. Kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Công Thương năm 2018.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý IV
4.3
Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, phòng chống tham nhũng, công tác pháp chế và pháp luật 6 tháng đầu năm và năm 2019. Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng công tác pháp chế và pháp luật năm 2020. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả năm
4.4
Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: Thanh tra
Cả năm
5
 Lĩnh vực Khuyến công và XTTM
 
 
5.1
Phối hợp với Đài Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền năm 2019
- Chỉ đạo: GĐ Sở, đ/c Nam
- Th/hiện: KC
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
5.2
Tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2019, các đề án xúc tiến thương mại quốc gia và địa phương năm 2019; các chương trình, đề án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 2019.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
- Th/hiện: KC,CN, TM
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
5.3
Phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tư vấn hỗ trợ khuyến công, công tác đào tạo nghề cho người lao động; tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ khuyến công, XTTM...
- Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: KC, CN
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
5.4
Phối hợp tổ chức Hội chợ Xuân năm 2019, các Hội chợ trên địa bàn tỉnh năm 2019 và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động XTTM trong và ngoài nước
- Chỉ đạo: Đ/c Nam
- Th/hiện: KC, TM
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
5.5
Triển khai thực hiện các hoạt động năm 2019 và đăng ký kế hoạch năm 2020 với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV.
-Chỉ đạo: Đ/c Khoái
- Th/hiện: KC
Cả năm
5.6
Xây dựng và đăng ký các Chương trình, Đề án: Khuyến công, xúc tiến thương mại, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tư vấn công nghiệp và tiết kiệm năng lượng năm 2020.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: KC
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý II, III
5.7
Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Bình. Triển khai các đề án về TMĐT Quốc gia và địa phương năm 2019. Phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về TMĐT.
- Chỉ đạo: đ/c Nam
- Th/hiện: KC
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
III
Lĩnh vực Văn phòng và các hoạt động khác
 
 
1
Tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2019, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND và UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, và Hội nghị CBCC Sở Công Thương năm 2019; phát động phong trào thi đua và đăng ký giao ước thi đua năm 2019; tổ chức các hoạt động chào mừng 68 năm ngày thành lập ngành Công Thương.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP, CĐ
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý I, II
2
Xây dựng Kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác năm 2019; kế hoạch biên chế và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, như: quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển...theo quy định. Lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Sở năm 2018 tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của Sở. Thực hiện kê khai tài sản, minh bạch tài sản và thu nhập CBCC năm 2018.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả năm
3
Triển khai công tác cải cách hành chính và xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019. Triển khai phầm mền dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC; phối hợp với các phòng rà soát các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở. Đánh giá chỉ số CCHC năm 2019.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
4
Báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí và duyệt quyết toán năm 2018 theo quy định. Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Quý I, III
5
Phối hợp tiếp tục thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Công Thương; thực hiện phần mềm chấm điểm, đánh giá CBCC.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Khoái
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
6
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kiểm điểm, đánh giá, phân loại CB công chức, viên chức và người lao động  năm 2019. Tham gia các hoạt động hội thao khối KT – KT năm 2019.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP, HĐTĐ
Quý I, IV
7
Xây dựng kế hoạch đảm bảo ANQP, dân quân tự vệ, PCCC năm 2019.Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019.
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Quý I, II, III
8
Hướng dẫn và thực hiện Xây dựng Kế hoạch ngành Công Thương Quảng Bình năm 2020.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Nam
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Quý III, IV
9
Xây dựng Lịch công tác hàng tuần, Chương trình công tác hàng quý và Chương trình công tác trọng tâm Sở Công Thương. Báo cáo phục vụ họp giao ban và Thông báo kết luận cuộc họp giao ban. Tổng hợp, theo dõi và cập nhật nội dung chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chỉ đạo: LĐ Sở
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
10
Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, quý, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm 2019  ngành Công Thương Quảng Bình, Báo cáo Hội nghị Sở Công Thương các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên lần thứ V.
- Chỉ đạo: GĐ Sở, Đ/c Nam
- Th/hiện: VP
- P/hợp: các phòng, đơn vị
Cả năm
11
Thực hiện quản lý các dự án đầu tư của Sở; công tác văn thư lưu trữ, công tác hành chính quản trị, kế toán văn phòng...
- Chỉ đạo: GĐ Sở
- Th/hiện: VP
Cả năm
IV
Công đoàn ngành Công Thương
 
 
1
Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, việc thực hiện tiền lương tối thiểu vùng năm 2019; Quyết toán và giao dự toán tài chính năm 2018 và giao dự toán tài chính Công đoàn năm 2019
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Quý I
2
Tổ chức Hội nghị BCH CĐN lần III (Khóa III); Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại các CĐCS và CĐN năm 2019; tổ chức chương trình trao quà “Tết sum vầy” năm 2019.
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Quý I
3
Triển khai thực hiện các nội dung tháng công nhân năm 2019. Tổ chức các hoạt động Văn hóa – Văn nghệ-TDTT nhân kỷ niệm ngày 30/4, 1/5 và thành lập ngành Công Thương. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn. Tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
Quý II
5
Triển khai công tác phát triển đoàn viên và thành lập mới CĐCS.Chỉ đạo thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức ở các CĐCS
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Cả năm
6
Tổ chức đoàn công tác, học tập kinh nghiệm hoạt động Công đoàn các tỉnh phía Tây Bắc
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Quý I, II
7
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và khảo sát chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở. Đánh giá xếp loại CĐCS và xét thi đua khen thưởng về hoạt động Công đoàn năm 2019.
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN, CĐ cơ sở
Quý IV
8
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 6ª của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”…
- Chỉ đạo: Chủ tịch CĐN
- Th/hiện: CĐN
- Phối hợp: CĐ cơ sở
Cả năm

 

Trên đây là những nội dung trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 của Sở, Căn cứ chương trình này các phòng, ban và đơn vị hàng tháng, hàng quý xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.

 

[Trở về]