Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình hành động của Chính phủ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 

 

Ngày 26/5/2020, Chính phủ ra Nghị quyết 82/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

 

 

Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 30-CT/TW. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu dài từ trung ương tới địa phương và trong tất cả các ngành, các lĩnh vực.

 

Xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt. Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh vượng.

 

Chương trình của Chính phủ đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp:

 

1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

 

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông;

 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng;

 

5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

 

6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế. 

 

Tiếp tục, xây dựng triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

 

Nhằm đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoàng hóa, dịch vụ và các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ người tiêu dùng, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương: tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”; tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838; hỗ trợ việc hình thành và hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng…

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, ban ngành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế. Cụ thể, thực hiện các công việc như: tăng cường quảng bá thương hiệu, đàm phán các hiệp định FTA; sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác đa phương, song phương…

 

Xem chi tiết Nghị quyết 82/NQ-CP tại đây

 

TH: Thuý Hằng

 

 

[Trở về]