Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
Ngày 28/7/2015, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thương mại điển tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
 
 NỘI DUNG VĂN BẢN
Số / Ký hiệu: 2079/QĐ-UBND
Ngày ký: 28/07/2015
Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Trích yếu nội dung: Quyết định ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Quyết định

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Chương trình

 

[Trở về]