Bản in     Gởi bài viết  
Cơ cấu tổ chức 

So Cong Thuong
Trụ sở: Sở Công Thương
 
 
 
* Liên lạc:
 
 
- Địa chỉ: 11 Quang Trung - TP Đồng Hới - Quảng Bình
 
 
- Điện thoại: (0232) 3822.019
 
Fax:           (0232) 3858.933
 
- Trang thông tin điện tử: http://sct.quangbinh.gov.vn
 
- Sàn giao dịch TMĐT: http://www.quangbinhtrade.vn
 


 
I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
 
 
 
II. BAN GIÁM ĐỐC:
 
1. Giám đốc: Phạm Quang Hải 
- Điện thoại: (0232) 3827.909
- Email: haipq.sct@quangbinh.gov.vn; haipq63@gmail.com
 
 
 
2. Phó Giám đốc: Phan Hoài Nam
- Điện thoại: (0232) 3821.868
- Email: namph.sct@quangbinh.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Đào Anh Tuấn
- Điện thoại: (0232) 3821.822
- Email: tuanda.sct@quangbinh.gov.vn
 

4. Phó Giám đốc: Nguyễn Việt Hà
- Điện thoại: (0232) 3859.177
- Email: hanv.sct@quangbinh.gov.vn
 
 
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
 
1. Văn phòng sở:
- Điện thoại/Fax: (0232) 3822019/ 3858933
- Chánh Văn phòng: (0232) 3843.569
- Văn thư: (0232) 3824.032
  
2. Thanh tra sở:
- Điện thoại: (0232) 3821.634
 
3. Phòng Quản lý Thương mại:
- Điện thoại: (0232) 3829.350 
 
4. Phòng Quản lý Công nghiệp:
- Điện thoại: (0232) 3821.821
 
5. Phòng Kỹ thuật Năng lượng:
- Điện thoại: (0232) 3821.820/ (0232) 3841.926
  
 
IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ:
 
1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
- Địa chỉ: Số 59 - Đường Trần Nguyên Hãn - TP. Đồng Hới
- Điện thoại/Fax: (0232) 3829380/ 3796.967
 

 

[Trở về]