Bản in     Gởi bài viết  
Đăng ký Chương trình Cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2021 

 

Triển khai thực hiện Công văn số 33/XTTM-CSXT ngày 29/4/2020 của Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về XTTM - Cục XTTM về việc xây dựng đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2021, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Công Thương và nhu cầu thực tế về hỗ trợ phát triển lĩnh vực Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã xây dựng và đăng ký với Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về XTTM - Cục XTTM gồm 03 đề án. 

 

 

Cụ thể như sau: Đề án "Tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế Quảng Bình 2021"; Đề án "Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng"; Đề án "Tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho doanh nghiệp về kỹ năng phát triển sản xuất, kinh doanh định hướng thị trường quốc tế".


Tổng kinh phí xây dựng các đề án là 2.825 triệu đồng, trong đó đề xuất hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2021 là 2.240 triệu đồng. Các đề án đăng ký đều đảm bảo theo đúng định hướng Chương trình cấp quốc gia về XTTM giai đoạn 2021-2025 và tiến độ theo quy định./.

 

TH: Hòa Bình – TTKC&XTTM

[Trở về]