Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động Quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016. 

Ngày 13/4/2016, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị giá tình hình hoạt động Quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016 do đồng chí Phan Văn Thường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ chủ trì; cùng tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ và đảng bộ trực thuộc. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

      Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Trá Khoái, Phó Bí thư Đảng bộ trình bày báo cáo kết quả công tác Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2016. Phát huy những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần, trách nhiệm cao và đã đạt được một số kết quả:

 

      Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.314 tỷ đồng, tăng 8,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 4.980 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015; kim ngạch xuất khẩu 15,7 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu 17,1 triệu USD, đạt 14,2% kế hoạch. Các hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực triển khai đồng bộ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

 

      Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng: Tập trung Lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc quan tâm, chăm lo đến công tác giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ mình, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc trong công việc, những tư tưởng phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và cuộc sống hàng ngày để có biện pháp tháo gỡ nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương khóa IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiên Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong lãnh đạo Sở, Trưởng phòng, phó Trưởng phòng và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

 

      Công tác tổ chức, xây dựng Đảng: Đảng ủy Sở đã triển khai thực hiện công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015. Xét, tặng Giấy khen cho 03 đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2015. Xây dựng, ban hành các Nghị quyết để triển khai thực hiện: Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2016; Chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy Sở năm 2016; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hướng dẫn thực hiện Quy định số 09 –HD/BTCTW về sinh hoạt Chi bộ và quy định số 47 –QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm . Giới thiệu danh sách tham gia học các lớp nhận thức về đảng năm 2016 cho 07 quần chúng ưu tú.

 

      Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng ban hành Chương trình kiểm tra của Đảng ủy năm 2016, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

 

      Công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng: Đảng ủy và Lãnh đạo Sở đã thường xuyên quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động, tạo điều kiện để các đoàn thể trong Sở đẩy mạnh hoạt động nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, hội viên; chủ động triển khai chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, thiết thực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát động phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn, ngày truyền thống thành lập ngành; đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng.

 

      Về phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2016, Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác An ninh- Quốc phòng và lãnh đạo đoàn thể quần chúng. Đồng chí Bí thư cũng đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo trong việc đẩy mạnh các hoạt động để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

 

TH: Văn Đóa
 

[Trở về]