Bản in     Gởi bài viết  
Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức phiên họp định kỳ tháng 9/2020 

Chiều ngày 25/9/2020, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức phiên họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ Sở Công Thương quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2020 và triển khai một số nội dung về công tác Đảng do Đồng chí Phan Văn Thường - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở chủ trì phiên họp.

 
 
 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy Sở Công Thương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau:
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 9 tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,7% so với cùng kỳ.
 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2020 ước thực hiện 32.573,4 tỷ đồng, đạt 64,8% kế hoạch và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch của ngành trên các lĩnh vực. Phối hợp với các ngành, địa phương nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid -19. Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương, các bộ ngành ở Trung ương, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để mời gọi và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.
 
Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và Hội nghị công tác Khuyến công, Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa 15 tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình. Phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020.
 
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an ninh nơi công sở. Tham mưu trình UBND tỉnh phê chuẩn Kế hoạch tác chiến phòng thủ ngành Công Thương theo quy định.
 
Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020) và tổ chức tuyên truyền ngày truyền thống công tác dân vận đảng, ngành tuyên giáo của Đảng,..
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm, phát huy được vai trò trách nhiệm, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng.
 
Cũng tại phiên họp đã thông qua báo cáo về kết quả nắm bắt công tác sinh hoạt tư tưởng chính trị tại các chi bộ trong tháng 8/2020.
 
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phan Văn Thường - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở nhấn mạnh:
 
Tăng cường công tác, lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch quý IV và cả năm 2020 của ngành đã đề ra. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện chương trình cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chỉ đạo, đôn đốc triển khai các dự án công nghiệp lớn, công tác quản lý nhà nước của ngành trên các lĩnh vực.
 
Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp giáo dục tích cực, nhằm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Yêu cầu các Chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ, chú trọng sinh hoạt theo chuyên đề, đặc biệt là chuyên đề năm 2020 đã ban hành. Quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ đảng viên; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận.
 
Đảng ủy đã quán triệt, phổ biến các văn bản: Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 31/7/2020 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; Kết luận số 81-KL/TW của BCH TW về kết luận của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của BCH TW về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 17/7/2020 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Quán triệt tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và một số văn bản khác của Đảng và cấp ủy cấp trên./.
                                                                                  

Tuấn Khiêm

[Trở về]