Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách tổ chức tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm năm 2020 
Danh sách tổ chức tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm cập nhật đến ngày 26/5/2020

 

TT TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI TÊN SẢN PHẨM CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NGÀY TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1 Hợp tác xã nông sản Vân Di Thôn Xuân Lai, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam 0944663827 Tinh bột nghệ đỏ Vân Di  01/HTX NONG SAN VAN DI/2020 03/03/2020
2 Hợp tác xã sinh thái Sông Son Xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam 0975.647.677 Miến gạo Sông Son - Gavina 01/HTXSONGSON/2020 15/05/2020

 

Miến dong Sông Son - Gavina

 

02/HTXSONGSON/2020
3 HTX Làng nghề Võ Xá Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 0983.943.505 Rượu nếp nguyên chất 01/HỢP TÁC XÃ LÀNG NGHỀ VÕ XÁ/2020 26/05/2020


 

 

 

 

Phòng QLCN

 

[Trở về]