Bản in     Gởi bài viết  
Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 56 cơ sở nông nghiệp ứng dụng công nghê cao 
 

Ngày 30/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 – 2025. 

 

 

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 18 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng CNC ở các mức độ khác nhau với tổng diện tích khoảng 100 ha; 3 cơ sở chăn nuôi lớn có ứng dụng CNC trong một số khâu sản xuất; một số doanh nghiệp lâm nghiệp đang đầu tư các dự án chế biến sâu gỗ rừng trồng có áp dụng CNC tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu,… nhiều cơ sở nuôi trồng thủy sản cũng áp dụng CNC trong sản xuất như nuôi 2 cấp, cấp 1 trong nhà kính, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường ao nuôi và xử lý nước thải, sử dụng điện năng tự động, gieo giống giai
đoạn nhỏ trong nhà kính,...

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại xã Quảng Hưng (Quảng Trạch)

 


Mặc dù mới triển khai thực hiện nhưng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tạo ra những sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, thích ứng được với điều kiện Quảng Bình. Tuy nhiên, số cơ sở nông nghiệp ứng dụng CNC chưa nhiều, lĩnh vực hoạt động còn đơn giản, số lượng sản phẩm nông nghiệp CNC còn ít, chủng loại chưa đa dạng, tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh, trong nước; chưa có các vùng, khu sản xuất nông nghiệp CNC tập trung, cơ sở sản xuất phân tán, gây khó khăn cho việc liên kết, đầu tư phát triển quy mô lớn…


Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh đưa ra nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố, thị xã đều có các cơ sở nông nghiệp ứng dụng CNC với quy mô doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác là những mô hình điển hình để các địa phương người sản xuất học tập kinh nghiệm nhân rộng trong sản xuất; dự kiến toàn tỉnh có khoảng 56 cơ sở nông nghiệp ứng dụng CNC, trong đó: trồng trọt 32 cơ sở, chăn nuôi 8 cơ sở, thủy sản 7 cơ sở, lâm nghiệp 4 cơ sở. Riêng trong năm 2020, hỗ trợ xây dựng thí điểm 5 cơ sở ứng dụng CNC đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt.


Việc ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp là xu hướng tất yếu, góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời thực hiện thành công Đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

TH: Thảo Nhi QLCN
 

[Trở về]