Bản in     Gởi bài viết  
Hiệu quả từ việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tân tiến 
Với quy mô nhỏ, siêu nhỏ là chủ yếu, phần lớn các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, việc đầu tư cải tiến công nghệ vào sản xuất chưa nhiều.
 
Công nghệ, kỹ thuật là điều kiện, phương tiện thiết yếu để đảm bảo thực hiện công việc có hiệu quả cao. Việc tăng cường công nghệ, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất, nhanh chống tiếp cận xu hướng thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh là điều kiện tất yếu của đơn vị.
Máy móc thiết bị tiên tiến tại xưởng chế biến nông sản
Công ty TNHH TMDV Vị Vân
 
Để tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT cải tiến đổi mới, nhà nước đã ban hành nhiều chương trình hỗ trợ. Trong đó hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho cơ sở CNNT là một trong những chính sách hoạt động thiết thực và hiệu quả của chương trình khuyến công từ quốc gia đến địa phương. Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đã triển khai hỗ trợ 37 đề án mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong đó có 36 đề án thuộc chương trình khuyến công địa phương, 1 đề án thuộc chương trình khuyến công quốc gia. Bao gồm các ngành nghề sản xuất gia công cơ khí, vật liệu xây dựng, sản phẩm mộc mỹ nghệ; hàng lưu niệm, chế biến nông, lâm, thủy hải sản…
Máy móc thiết bị tiên tiến tại cơ sở mộc mỹ nghệ
HTX mộc mỹ nghệ Tấn Minh
 
Qua thực tế triển khai, việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, tiên tiến vào sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành từ đó giúp tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 
Từ hiệu quả sau khi triển khai Đề án, căn cứ yêu cầu thực tế của địa phương, nhu cầu của doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh, năm 2020 hoạt động khuyến công tiếp tục hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Mục tiêu là nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, giúp doanh nghiệp sản xuất hiệu quả, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

                                            

 

    Lê Mậu Lam 

[Trở về]