Thành lập Tổng cục Quản lý thị trường: hướng tới chính quy, hiện đại, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu quả 
 

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương....

Xem tiếp
Chấm điểm đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 

Ngày 05/12/2017, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ban hành Quyết định số 1219/QĐ-BCĐ về tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong...

Xem tiếp
Phát động phong trào "Toàn dân tham gia tố giác buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại" 
  Ngày 29-1, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm tổng kết công tác năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389...
Xem tiếp
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 

   Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 2118/CĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2014 về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xem tiếp
Ban chỉ đạo 127 Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo 127 tỉnh QB 
   Chiều ngày 8/1/2013, Ban chỉ đạo 127 tỉnh QB đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành số 2 - Ban chỉ đạo 127 Trung ương về việc kiểm tra công tác chống...
Xem tiếp