Bản in     Gởi bài viết  
Hoạt động thương mại-dịch vụ tăng bình quân 13,5% mỗi năm 

 

Trong những năm qua, với sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hàng hóa..., hoạt động thương mại-dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển. Theo báo cáo của Sở Công thương, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 13,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 50.258 tỷ đồng, đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 


Chất lượng, mẫu mã hàng hóa được các doanh nghiệp ngày càng chú trọng.

 


Có thể thấy, thời gian qua, hoạt động thương mại đã có bước phát triển khá, bảo đảm cân đối cung cầu các loại vật tư, hàng hóa thiết yếu, thị trường giá cả ổn định không có hiện tượng khan hàng, sốt giá, nhất là vào các thời điểm lễ, tết và sau lụt, bão.Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng sản xuất, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng có chất lượng cao, mẫu mã phong phú, đa dạng. Cơ sở hạ tầng thương mại, các trung tâm thương mại, siêu thị được đầu tư nâng cấp, hệ thống phân phối hàng hoá được mở rộng và đa dạng tại các huyện, thị xã, thành phố.Để tiếp tục phát triển hoạt động thương mại-dịch vụ, Sở Công thương đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 94.500 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 13,5%/năm.Các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại được sở tiếp tục triển khai, chú trọng nâng cao hiệu quả; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; bảo đảm cân đối cung-cầu một số mặt hàng thiết yếu nhằm bình ổn thị trường, giá cả.Theo L.M (nguồn Báo QBĐT)

https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202005/hoat-dong-thuong-mai-dich-vu-tang-binh-quan-135-moi-nam-2177767/

[Trở về]