Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình lần thứ 3 
Ngày 11/7/2014, Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành lần thứ 3, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 và tổ chức trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012”.
 
Toàn cảnh Hội nghị 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thuận Văn - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đánh giá cao vai trò của Công đoàn ngành trong việc tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện trong CNVCLĐ toàn ngành mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trong vào nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại của tỉnh.

 
 BTV Công đoàn ngành trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012” 

Cũng trong Hội nghị này, Ban thường vụ Công đoàn ngành đã đánh giá và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012” cho 4 tập thể và 12 cá nhân có đạt giải cao trong cuộc thi.

 
Đ/c Trần Hải Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hải Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Quảng Bình yêu cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc trong thời gian tới, cần bám sát Nghị quyết của Hội nghị, triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, chú trọng việc nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tâm tư, nguyện vọng, đời sống, việc làm của đoàn viên và người lao động, đồng thời tham gia tốt với người sử dụng lao động trong việc tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường; đẩy mạnh phong trào thi đua trong lao động sản xuất, công tác, hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lập thành tích xuất sắc chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các chỉ tiêu phát triển của ngành năm 2014.

Công đoàn Ngành Công Thương 

 

[Trở về]