Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 

 

Ngày 23/11 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn”. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng NN-PTNT Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cùng lãnh đạo các cục vụ, viện và bộ ngành liên quan.

 

Ngành nghề nông thôn, làng nghề là một nét bản sắc riêng của nền kinh tế, văn hóa Việt Nam từ lâu đời, giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Việc phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề góp phần quan trọng nhằm phát triển nhằm phát triển nền kinh tế dịch vụ ở nông thôn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Do đó, ở mỗi giai đoạn, Đảng và Nhà nước 
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị
 
 

 

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: Từ năm 2018 đến nay, các bộ ngành, địa phương đã huy động được trên 540 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Dù vậy, đánh giá khách quan, hiệu quả kinh tế, năng suất lao động ở nông thôn hiện còn thấp. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất ở vùng sâu, vùng xa chưa cao. Môi trường nông thôn chưa sạch, đẹp dù cả nước đã có trên 60% số xã về đích nông thôn mới. Tuy nhiên, ngành nghề nông thôn vẫn còn có tiềm năng lớn, một lợi thế mà Việt Nam cần khơi dậy và phát huy trong thời gian tới. Để làm được điều này, Bộ trưởng đề nghị 8 cơ quan bộ ngành, các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phải cùng xắn tay vào. Đặc biệt, các tỉnh cần chủ động biện pháp khuyến khích các chủ thể phát triển ngành nghề nông thôn. “Cùng 1 nghị định nhưng thực tế triển khai cho thấy có địa phương làm tốt, có địa phương làm chưa tốt... Cả khu vực Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và người dân phải cùng vào cuộc thì phát triển ngành nghề nông thôn mới đạt hiệu quả cao và bền vững", Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

Trong lĩnh vực Công Thương, theo báo cáo của Bộ Công Thương hàng năm, căn cứ quyết định tại Nghị định 45 và các văn bản hướng dẫn, Bộ xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn trên toàn quốc phát triển. Theo đó, giai đoạn từ năm 2018 – 2020, tổng kinh phí khuyến công quốc gia được phê duyệt là 140 tỷ đồng/năm. Bộ Công Thương đã tổ chức thẩm định và xét giao kế hoạch cho 63/63 tỉnh, thành phố và gần 20 tổ chức dịch vụ khuyến công triển khai thực hiện. Chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ. Giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất kinh doanh, tháo gỡ phần nào những khó khăn về vốn đầu tư. Mặt khác, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn khai thác tốt tiềm năng nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn các tỉnh, thành phố tạo ra giá trị sản xuất chung của ngành.


Đại diện các nghệ nhân nhận hoa lưu niệm từ hội nghị

 

 

Từ năm 2018 – 2020, ngành Công Thương đã hỗ trợ xây dựng được gần 100 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho khoảng 550 cơ sở, đã thu hút được khoảng 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp và đã đào tạo được 800 lao động; toàn quốc đào tạo khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn, cán bộ khuyến nông cho hơn 5.700 học viên; hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm, tham quan khảo sát… Ngoài ra, trong năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ của hoạt động phát triển cụm công nghiệp.

 

Để phát triển ngành nghề nông thôn thời gian tới, các bộ ngành, địa phương cần tập trung hỗ trợ các cơ chế chính sách để làm sao phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị hàng hóa. Nhiều ngành nghề phát triển tốt như gốm, thêu, mây tre đan… nhưng còn vướng thị trường tiêu thụ cho nên cần hỗ trợ theo chuỗi để vừa hỗ trợ được vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, công nghệ cải thiến máy móc vừa xúc tiến thương mại.

 

TH: Nhật Bình QLCN

 

[Trở về]