Bản in     Gởi bài viết  
Không được dùng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh 

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

 

 

Theo đó, xăng dầu dự trữ quốc gia phải được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn; chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu dự trữ quốc gia. Việc sử dụng xăng dầu dự trữ quốc gia phải thực hiện đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và không được sử dụng để kinh doanh. Xăng dầu dự trữ quốc gia sau khi xuất cấp phải được bù lại đầy đủ, kịp thời. Ngoài ra, các chi phí bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia hằng năm cũng phải được tính đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

 

Danh mục các loại xăng dầu dự trữ quốc gia bao gồm: xăng ô tô, dầu Diesel, dầu mazut, nhiên liệu dùng cho quân sự, nhiên liệu dùng cho máy bay dân dụng, dầu thô và các loại xăng dầu theo quy định của Chính phủ. Kế hoạch dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ được các bộ, ngành quản lý xây dựng hằng năm, 05 năm và được tổng hợp chung vào kế hoạch dự trữ quốc gia.

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

 

Xem chi tiết Quyết định 16/2020/QĐ-TTg tại đây 

 

Ban Biên tập Sở Công Thương

[Trở về]