Khai mạc Hội thảo về đẩy mạnh ứng dụng Thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tin mới

 

Triển khai Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2021, chiều ngày 20/4/2021, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại...

Xem tiếp
Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021 

 

Sáng ngày 20/4/2021, tại tầng 2 khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng...

Xem tiếp
Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới 

 

Thực hiện Quyết định số 190-QĐ/ĐUK và 191-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 03 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 26 tháng 3 năm 2021, được sự đồng...

Xem tiếp
Khuyến công Quảng Bình triển khai có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2015 – 2020 

 

Trong giai đoạn 2015 - 2020, thực hiện“Chương trình Khuyến công tỉnh Quảng Bình đến năm 2020” theo Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình, Trung tâm...

Xem tiếp
Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chăm lo đời sống cán bộ viên chức và người lao động. 

 

Tổ chức Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là bạn đồng hành đại diện tâm tư nguyện vọng của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, là nơi để cấp quản lý và...

Xem tiếp