Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 tại Quảng Bình 

 

Ngày 12/03, Sở Công Thương Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 241/KH-SCT về việc tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 tại Quảng...

Xem tiếp
Đẩy mạnh hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử Quảng Bình năm 2020 

 

Ngày 25/2/2020, đồng chí Phan Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện phòng Quản lý Thương mại đã có buổi làm việc với Trung tâm Khuyến công và XTTM Quảng Bình về Kế hoạch hoạt...

Xem tiếp
Hiệu quả mang lại từ Chương trình Xúc tiến thương mại Quảng Bình 2019 

 

Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và gặt hái được nhiều thành quả, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của Trung tâm Khuyến công và XTTM...

Xem tiếp
Hội nghị tổng kết Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2019 

Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2019, nhằm mục đích tổng kết kết quả thực hiện Chương trình XTTM Quốc gia 2019 và kế...

Xem tiếp
Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động SNV 2019 

 

Ngày 19/12/2019, tại hội trường khách sạn Amanda - thành phố Đồng Hới, trong khuôn khổ chương trình Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE)...

Xem tiếp