Bản in     Gởi bài viết  
Ký kết Phụ lục Thỏa thuận hợp tác 2019-2020 số 2 với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV. 

Thực hiện Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” (FLOW/EOWE) năm 2019-2020, trên cơ cở chấp thuận của Lãnh đạo SNV về việc điều chỉnh bổ sung Phụ lục Thỏa thuận hợp tác năm 2019-2020 số 2 nhằm đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh hơn việc hỗ trợ các Doanh nghiệp/HTX, các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp do nữ làm chủ, thông qua chương trình 939 (Hội LHPN tỉnh), chương trình Nông nghiệp thông minh và Điểm hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp cấp huyện... Vừa qua, Trung tâm Khuyến công & XTTM Quảng Bình đã ký kết Phụ lục Thỏa thuận hợp tác năm 2019-2020 số 2 với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV

 

 
Hỗ trợ máy cầm tay cho HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoai lang Lâm Hường.
 
Trước bối cảnh đại dịch COVID 19 đang tác động ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh nông nghiệp nói riêng, kế hoạch thúc đẩy kinh doanh trên sẽ gắn với hỗ trợ doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh do nữ làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ vượt qua khủng hoảng, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nâng cao vai trò quyền năng kinh tế của phụ nữ và bình đẳng giới.
 
Theo đó, bản bổ sung Phụ lục Thỏa thuận hợp tác năm 2019-2020 số 2 gồm các nội dung sau: Lựa chọn, hướng dẫn hỗ trợ SMEs/HTX/THT/cơ sở sản xuất hộ gia đình hoàn thiện ý tưởng sản xuất kinh doanh, theo dõi giám sát thực hiện hoạt động hỗ trợ;Hỗ trợ SMEs/HTX/THT/cơ sở sản xuất hộ gia đình nâng cao thu nhập thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp nữ…
 
 
 
Minh Tâm – TTKC&XTTM
[Trở về]