Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Thời gian qua, Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 (Chương trình) đã đạt được mục tiêu đề ra. 

 

 

Trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá nâng cao nhận thức, kiến thức, Chương trình đã được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 20 lớp tập huấn phổ biến để tuyên truyền phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng suất chất lượng với sự tham dự hơn 700 lượt người đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tiến hành tập huấn “Các hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp” với 47 học viên đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình cũng đã tư vấn, hỗ trợ cho 22 doanh nghiệp xây dựng thành công Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, gồm: Chuyển từ công nghệ in lụa sang công nghệ in kỹ thuật số tại nhà máy sản xuất gạch Ceramic; xây dựng mô hình “Nuôi trồng nấm Hoàng Đế và nấm Sò năng suất cao, chất lượng cao”; xây dựng mô hình sản xuất nấm linh chi đỏ theo mô hình trang trại bằng phương pháp dây treo tại Quảng Bình; thực hiện các Dự án “Đầu tư nuôi trồng thử nghiệm Đông trùng hạ thảo”, Dự án “Đầu tư nuôi thâm canh vịt trời thương phẩm quy mô lớn”, Dự án “Đầu tư nuôi Yến và phát triển sản phẩm Yến sào”, Dự án “Đầu tư chuyển giao công nghệ thiết bị tráng rửa, chiết rót vặn nút chai nước khoáng PET có ga và chai nước khoáng thủy tinh”, Dự án “Đầu tư chế biến sâu sản phẩm cao lanh tinh”, Dự án “Đầu tư nuôi thử nghiệm Vịt biển Đại Xuyên vùng ven biển xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình”, Dự án “Đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông sản thủy canh công nghệ cao tại Bố Trạch - Quảng Bình, Dự án: “Xây dựng mô hình nhà lưới trồng sung Mỹ theo tiêu chuẩn Vietgap”; hỗ trợ trồng cây bơ thuộc mô hình “Trồng cây ăn quả các loại thay thế cao su bị thiệt hại sau bão”; đầu tư trồng thử nghiệm cây dược liệu cà gai leo trên đất đồi và hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm trà túi lọc; đầu tư mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ mài bóng gạch mộc để nâng cao chất lượng sản phẩm; bảo hộ độc quyền sáng chế “Thiết bị kiểm tra ray đường sắt”; nghiên cứu xây dựng và phát triển mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng Bình.


Bên cạnh đó, để khuyến khích năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của các doanh nghiệp, Chương trình cũng đã hỗ trợ cho 22 doanh nghiệp với tổng kinh phí là trên 5,5 tỷ đồng; hỗ trợ 03 doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở; xây dựng, áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến quốc tế như: ISO 9001, áp dụng các công cụ cải tiến Kaizen, 5S; hướng dẫn cho 45 đơn vị xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở, tiếp nhận 65 lượt hồ sơ công bố hợp chuẩn. Trong lĩnh vực khai thác và phát triển trí tuệ của doanh nghiệp, Chương trình đã cung cấp miễn phí các tài liệu chuyên môn, văn bản quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ do Sở Khoa học và Công nghệ phát hành cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tối đa 05 triệu đồng/01 nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp sau khi có quyết định công nhận độc quyền sở hữu của Cục Sở hữu trí tuệ cấp, số tiền trên được trích từ ngân sách sự nghiệp khoa học của tỉnh. Những hoạt động trên đã góp phần kích thích nhiều doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo mục tiêu tổng quát của Chương trình đã đề ra.

 

Tuy nhiên, phong trào nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa phát triển như mong muốn. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đầy đủ vai trò của các công cụ năng suất chất lượng, phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân của tình trạng trên là doanh nghiệp thiếu thông tin về công nghệ, dịch vụ tư vấn lựa chọn công nghệ, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ còn hạn chế; vấn đề tài chính hạn chế cũng là một nguyên nhân khiến các doanh nghiệp chưa đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại…

Hướng mục tiêu nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến 2030, thời gian tới, Chương trình sẽ bao gồm một số giải pháp thực hiện, gồm: Tổ chức đào tạo chuyên sâu cho doanh nghiệp về năng suất chất lượng để giúp doanh nghiệp triển khai áp dụng hiệu quả; đẩy mạnh việc phối hợp giữa các sở, ngành trong lồng ghép các chương trình, dự án về hỗ trợ doanh nghiệp để đảm bảo cải tiến năng suất chất lượng tại doanh nghiệp toàn diện hơn; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ về năng suất chất lượng; khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và quỹ phát triển khoa học và công nghệ doanh nghiệp nhằm tăng đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch; tăng cường các hoạt động khoa học công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, phát huy phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đẩy mạnh thông tin khoa học công nghệ về năng suất, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho doanh nghiệp.

 

Tin rằng, với các giải pháp cụ thể đó, Chương trình sẽ khuyến khích các doanh nghiệp trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp Quảng Bình trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới.

 

Theo Minh Huyền (Nguồn Cổng TTĐT Quảng Bình)

https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-hieu-qua-san-xuat-kinh-doanh-va-nang-luc-can.htm

 

[Trở về]