Bản in     Gởi bài viết  
Phải xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trước ít nhất 30 ngày 

 

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 06/2020/QĐ-TTg về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

 

 

Theo đó, hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, được tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam hoặc theo hình thức trực tuyến với ít nhất một đầu cầu thuộc lãnh thổ Việt Nam, bao gồm: Hội nghị, hội thảo do các cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức có sự tham gia hoặc có nhận tài trợ của nước ngoài; Hội nghị, hội thảo do các tổ chức nước ngoài tổ chức.

 

Cụ thể, đơn vị tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền ít nhất 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.

 

Trong đó, hồ sơ xin phép bao gồm: Công văn xin phép tổ chức; Đề án tổ chức theo mẫu; Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu; Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

 

Xem chi tiết Quyết định 06/2020/QĐ-TTg tại đây.

 

TH:  Ngọc Hải QLTM 

[Trở về]
LỊCH LÀM VIỆC
VĂN BẢN MỚI