Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên sử dụng điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 

Ngày 25/02/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 490/QÐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên sử dụng điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh.  

 

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt Danh sách 140 khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên sử dụng điện trên địa bàn tỉnh năm 2020, gồm các cơ quan Đảng, chính quyền, bệnh viện, các doanh nghiệp sản xuất và các ngành trọng yếu.

 


Cụ thể, thành phố Đồng Hới có 39 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, huyện Lệ Thủy có 13 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; huyện Quảng Ninh 16 cơ quan, đơn vị, tổ chức; huyện Bố Trạch 14 cơ quan, đơn vị, tổ chức; huyện Quảng Trạch 14 cơ quan, đơn vị, tổ chức; thị xã Ba Đồn 16 cơ quan, đơn vị, tổ chức; huyện Tuyên Hóa 16 cơ quan, đơn vị, tổ chức; huyện Minh Hóa 11 cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên sử dụng điện này là cơ sở để lập kế hoạch cung ứng điện hàng tháng và kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.


TH: Văn Minh - KTNL
 

[Trở về]