Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP, trong đó nêu rõ, sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Xem tiếp
Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn... 

 

Ngày 26/5/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND Quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND...

Xem tiếp
Từ 10/7, áp dụng mức thuế suất ưu đãi 0% với nhiều linh kiện nhập khẩu lắp ráp ô tô 

 

Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CPvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục...

Xem tiếp
Không được dùng xăng dầu dự trữ quốc gia để kinh doanh 

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 16/2020/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

 

Xem tiếp
Từ ngày 07/7/2020, không giao Tổng cục Năng lượng thực hiện thanh tra chuyên ngành 
Ngày 18/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành...
Xem tiếp