Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình chủ động đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 
Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã và đang tập trung triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
 
Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1813/ UBND - NC, ngày 01/11/2019 về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt đối tượng để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm đảm bảo an ninh trật tự.
Vật liệu nổ được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp
 
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo mà trong năm 2019, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 16 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu giữ 1 quả bom, 22 quả mìn tự chế, gần 130 kg thuốc nổ và nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ khác. Đặc biệt, các vụ vi phạm liên quan đến pháo diễn biến khá phức tạp. Trong năm 2019, tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, bắt giữ 133 vụ, liên quan đến 147 đối tượng, thu giữ trên 2.380 kg pháo các loại. Để kịp thời răn đe, xử lý với loại tội phạm này, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố 41 vụ với 45 đối tượng, xử phạt vi phạm hành hình 74 vụ với 79 đối tượng và phạt cảnh cáo 3 trường hợp vi phạm.
 
Cùng với việc chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các ngành, địa phương, đơn vị và các lực lượng có liên quan của tỉnh Quảng Bình cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua công tác tuyên truyền, vận động, các lực lượng chức năng đã thu được 200 quả bom; 50 quả mìn tự chế; 2,2 kg thuốc nổ; hàng trăm khẩu súng, trong đó có cả súng quân dụng, súng hơi, súng cồn tự chế; 12 công cụ hỗ trợ; 43 vũ khí thô sơ và hàng trăm kg pháo các loại. Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh với hành vi sản xuất mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong năm 2019, các địa phương, đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp, tổ chức 165 hội nghị cốt cán và hàng trăm buổi họp dân, thu hút trên 46.500 người tham gia. Ngoài ra, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cũng đã tổ chức lồng ghép các cuộc họp dân ở cụm dân cư, tổ dân phố, thôn, bản để tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
 
Nâng cao ý thức thực giác chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời chủ động nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính là biện pháp hữu hiệu nhất mà tỉnh Quảng Bình đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Mục tiêu mà tỉnh Quảng Bình đặt ra là phải triển khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Hiện nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đang tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn để ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động sản xuất, mua bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
 
 
 
Hải Vân - Lê Mai
[Trở về]