Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình: Công nhận 41 sản phẩm, bộ sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 

 

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

 

 

Theo đó, 41 sản phẩm, bộ sản phẩm (sản phẩm) của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh được công nhận và cấp Giấy chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Cụ thể:


 

 

Theo nhóm sản phẩm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 07/41 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: 25/41 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 02/41 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 07/41 sản phẩm.


Theo địa bàn: Thành phố Đồng Hới 06/41 sản phẩm; thị xã Ba Đồn 01/41 sản phẩm; huyện Bố Trạch 10/41 sản phẩm; huyện Quảng Trạch 05/41 sản phẩm; huyện Tuyên Hóa 01/41 sản phẩm; huyện Minh Hóa 02/41 sản phẩm; huyện Quảng Ninh 07/41 sản phẩm và huyện Lệ Thủy với 09/41 sản phẩm.


Được biết, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 được thực hiện theo các quy định về thủ tục, trình tự và các nguyên tắc quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT, Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT. Với mục đích là nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

 

Thuần Trung - QLCN
 

[Trở về]