Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và các cơ quan, tổ chức 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương được quy định, để thuận tiện trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và các hoạt động đoàn thể. Sở Công Thương đã tiến hành ký kết các quy chế phối hợp với các tổ chức, đơn vị. Cụ thể:
 
TT Tên quy chế phối hợp Nháy vào Download để tải nội dung chi tiết
1 Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Công Thương và Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Quảng Bình
 2 Quy chế phối hợp quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh   

 

[Trở về]