Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 - có xét đến đến 2035 

Ngày 03/10/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

 

Xem tiếp
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
Ngày 14/9/2016 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Xem tiếp
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
 Ngày 4/12/2015, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung mạng lưới xăng dầu  tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Xem tiếp
Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
Ngày 28/7/2015, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2079/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thương mại điển tử tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Xem tiếp
Duyệt quy hoạch vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh - Bắc Quảng Bình đến năm 2030 nhằm tạo ra một không gian liên kết kinh tế và đáp ứng các yêu cầu về an ninh, quốc phòng của quốc...

Xem tiếp