Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025 - có xét đến đến 2035 

Ngày 03/10/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV

 

 

      NỘI DUNG VĂN BẢN

Số / Ký hiệu: 3824/QĐ-BCT
Ngày ký: 03/10/2017
Người ký: Trần Tuấn Anh
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV
Lĩnh vực: Năng lượng
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :
 
[Trở về]