Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
Ngày 14/9/2016 UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
 

      NỘI DUNG VĂN BẢN

Số / Ký hiệu: 2788/QĐ-UBND
Ngày ký: 14/9/2016
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu  tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Lĩnh vực: Thương mại
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :
[Trở về]