Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung mạng lưới xăng dầu tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 
 Ngày 4/12/2015, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung mạng lưới xăng dầu  tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
 NỘI DUNG VĂN BẢN
Số / Ký hiệu: 3496/QĐ-UBND
Ngày ký: 4/12/2015
Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch bổ sung mạng lưới xăng dầu  tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Lĩnh vực: Thương mại
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :
[Trở về]