Bản in     Gởi bài viết  
Sở Công Thương Quảng Bình thực hiện nhiều giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 

Công tác khuyến công tỉnh Quảng Bình những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định trong việc góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn của địa phương. Để đạt được kết quả đó, bên cạnh việc thực hiện các chính sách về khuyến công, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phát triển.

 

Nhân dịp chuỗi các sự kiện “Hội nghị khuyến công, Hội nghị Sở Công Thương, Hội nghị kết nối cung cầu và Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn Khu vực Miền Trung Tây Nguyên lần thứ VII” sắp diễn ra tại Quảng Bình, Tạp chí Công Thương đã có cuộc trao đổi với Ông Lê Trá Khoái - Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Bình để rõ hơn về những nội dung này. Ban biên tập Sở Công Thương đăng tải toàn văn nội dung bài phỏng vấn.
 
PV: Khuyến công là một trong những chính sách của Chính phủ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương. Ông có thể cho biết những đánh giá chung về tình hình hoạt động khuyến công trên địa bàn trong những năm gần đây?
 
Ông Lê Trá Khoái: Quảng Bình nằm xa các trung tâm kinh tế của cả nước, là tỉnh không được thuận lợi trong phát triển kinh tế nói chung và phát triển công nghiệp nói riêng. Để phấn đấu đưa Quảng Bình ngang mức phát triển trung bình của cả nước, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016 -2020 xác định tập trung phát triển công nghiệp đưa công nghiệp trở thành ngành kinh tế trọng điểm, tạo động lực cho phát triển nền kinh tế của tỉnh. Triển khai định hướng phát triển đó, một mặt tỉnh tập trung làm tốt công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi những dự án công nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn nhằm tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, mặt khác đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn.
 
Đối với hoạt động khuyến công, Tỉnh sớm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động này. Trên cơ sở Nghị định 45/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, các Thông tư của Bộ Công Thương và hướng dẫn của Cục Công Thương địa phương, tỉnh đã xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2016 - 2020; ban hành chính sách quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại (Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016), nâng mức kinh phí hoạt động khuyến công hàng năm lên.
 
Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp Mây tre đan Vân Sơn
 
Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp tích cực, hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tham gia tốt trong việc tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xúc tiến thương mại.
 
Chủ động lồng ghép chương trình khuyến công với các chương trình, dự án khác như: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị; xây dựng, quảng bá thương hiệu, tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh… Gắn công tác khuyến công với việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu để ghi nhận khẳng định và biểu dương các sản phẩm có chất lượng, có tính cạnh tranh tốt trên thị trường.
 
Với những việc làm đồng bộ đó, công tác khuyến công đã mang lại kết quả bước đầu khá tốt. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của tỉnh có bước phát triển khá. Đã du nhập được một số nghề mới, nhiều cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương. Nổi bật có một số sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu, sản phẩm đã được xuất khẩu ra nhiều nước, như: Chả cá Surimi, Nấm Tuấn Linh, kính cường lực….
  
PV: Tỉnh Quảng Bình đã có những chính sách như thế nào đến hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ? Các khó khăn, tồn tại hiện nay trong thực hiện công tác khuyến công của địa phương?
 
Ông Lê Trá Khoái: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã ban hành Chương trình hành động số 1212/CTr-UBND ngày 03/8/2016 đãđưa toàn diện các nhiệm vụ giải pháp đồng bộ về tăng cường cải cách hành chính, cải cách công vụ; hỗ trợ và xúc tiến mở rộng thị trường; hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát huy nguồn nhân lực và nâng cao kỹ năng quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiêp.
 
Trong công tác khuyến công, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 quy định hội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại. Tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp mới thành lập, những doanh nghiệp chuyển đổi từ cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.
 
Kiểm tra, thẩm định đề án khuyến công tại xưởng sản xuất củi trấu 
 
Với các chính sách đó, đã trực tiếp hỗ trợ cho các doanh nghiệp về đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực quản lý. Đặc biệt thông qua việc hỗ trợ, các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trưng bày sản phẩm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài nước từ đó nâng cao khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm.
 
Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác đào tạo nghề, du nhập phát triển các ngành nghề mới đã được quan tâm triển khai thực hiện nhưng hiệu quả còn hạn chế, khó duy trì và phát triển nghề. Ngân sách địa phương bố trí cho hoạt động khuyến công còn ít, chưa đáp ứng để thực hiện đồng bộ tất cả các nội dung và các lĩnh vực theo yêu cầu; chưa có cán bộ chuyên trách khuyến công cấp huyện nên không phát huy được vai trò trong tổ chức thực hiện từ cơ sở.
 
PV: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ góc độ địa phương, theo Ông hoạt động khuyến công cần có những thay đổi như thế nào để hỗ trợ cơ sở CNNT được hiệu quả hơn?
 
Ông Lê Trá Khoái: Có thể khẳng định trong những năm gần đây, hoạt động khuyến công đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ sở sản xuất tại khu vực nông thôn; thực sự thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Tuy nhiên, để công tác này tốt hơn nữa, theo tôi cần tập trung vào một số vấn đề sau:
 
Coi trọng công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và ảnh hưởng của Chương trình khuyến công trong phát triển kinh tế xã hội. Nâng tầm công tác khuyến công tại các địa phương ít nhất phải như công tác khuyến nông hoặc cao hơn. Trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển CN-TTCN nói riêng.
 
Bám sát định hướng phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở đó hỗ trợ tập trung, có trọng điểm, thực sự giúp doanh nghiệp, cơ sở CNNT được hỗ trợ có thể phát triển bền vững. Có cơ chế và chính sách riêng đối với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT thực hiện tốt việc áp dụng sản xuất sạch; sử dụng năng lượng hiệu quả.
 
Tăng cường củng cố, nâng cao năng lực bộ máy làm công tác khuyến công các cấp nhất là đội ngũ cán bộ khuyến công cấp huyện, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn.
 
Làm tốt việc lồng ghép các đề án khuyến công với các chương trình, kế hoạch khác cụ thể như: Các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; Chương trình khuyến nông; khuyến ngư; Chương trình thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…
 
Hiện nay một số nghề truyền thống có tính đặc thù không dùng máy móc thiết bị mà chỉ dùng những công cụ, dụng cụ để tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, chính sách hiện nay chỉ hỗ trợ máy móc thiết bị mà chưa có nội dung hỗ trợ cho công cụ, dụng cụ, nên cần có nghiên cứu bổ sung.
 
Trân trọng cám ơn Ông!
 
 
 

Lê Trá Khoái, Phó Giám đốc Sở Công Thương

 

 

[Trở về]