Bản in     Gởi bài viết  
Sở Công Thương tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2019, Ban CHQS Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị trong Cụm 15 và Ban CHQS thành phố Đồng Hới tổ chức đợt huấn luyện tự vệ tập trung tại thao trường cPPK 37mm, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2019.

 

Đ/c Nguyễn Vĩnh Hưng – Phó CHT Ban CHQS thành phố phát biểu quán triệt huấn luyện

 

Trong thời gian 5 ngày, các chiến sỹ tự vệ đã được huấn luyện các nội dung Giáo dục chính trị gồm 5 chuyên đề: Tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Một số nội dung cơ bản về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên và động viên quốc phòng, biên giới quốc gia và an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xâ dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật bển năm 1982 và Luật biển Việt nam năm 2012. Nội dung huấn luyện quân sự gồm: Huấn luyện điều lệnh; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh, Đội ngũ chiến thuật; Huấn luyện thể lực,…


Qua công tác huấn luyện giúp lực lượng tự vệ cơ quan Sở Công Thương nâng cao nhận thức chính trị - pháp luật, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh của địa phương, đơn vị; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trước mọi âm mưu của kẻ thù, chống gây rối, bạo loạn, lật đổ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố tại địa bàn để tổ chức sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

 

Cán bộ, chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện

 

Các chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, duy trì nghiêm kỷ luật; đảm bảo giờ giấc, mang trang phục đúng quy định, khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Qua đợt huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; có được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại đơn vị.


Kết quả kiểm tra huấn luyện 5/5 đồng chí đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 100%.


Một số hình ảnh về đợt huấn luyện:

 

 Tuấn Khiêm

[Trở về]